Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

SAC “Aglona” pārskats par paveikto

Sociālās aprūpes centrs “Aglona” ir Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina ar pastāvīgu dzīves vietu, diennakts uzraudzību, atbalstu pašaprūpē. Ja nepieciešams, centrs sniedz atbalstu sociālo problēmu risināšanā pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām no 18 gadu vecuma, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Atbildība, profesionālisms un kvalitāte ir SAC “Aglona” galvenās vērtības, kas atspoguļojas ikvienā mūsu darbā un caurvijas ikviena darbinieka ikdienā.

Aizvadītais gads mums pagājis, turpinot iepriekšējos gados uzsāktās iniciatīvas un ieviešot jaunus pasākumus, atbilstoši darbības stratēģijai, izvirzītajām prioritātēm un COVID-19 ieviestajām prasībām.

Aizvadītajā gadā tika nomainīta apkures krāsns, pārejot uz kombinēto kurināmo – granulas/malka, nomainīti ūdens boileri, siltā ūdens padeve visu gadu tiek nodrošināta no kurtuves, uzstādīts jaudīgs elektrības ģenerators, kurš nodrošina elektrības padevi visam sociālās aprūpes pakalpojuma kompleksam. Ar Preiļu rajona partnerības atbalstu realizēts projekts 19-03-AL19/2203-000001 “Sadzīves pakalpojumu pilnveidošana sociālās aprūpes centrā “Aglona””, uzstādīts profesionālais gludeklis, veļas žāvētājs, izlietne, veļas mašīna, utt. Pašu spēkiem veikts kosmētiskais remonts veļas mājā, nomainot logu, izbetonējot grīdu, špaktelējot un krāsojot sienas. Klientu istabiņās ievilts TV kabelis un pievienoti televizori. Ārdurvis aprīkotas ar elektroniskajām atslēgām. Pieguļošajā teritorijā bija patīkami uzturēties, atpūsties un baudīt dabu. Puķu apstādījumi, zālājs un no sniega attīrītie celiņi priecēja gan klientus, gan darbiniekus.

Virtuves blokā veikti vairāki uzlabojumi klientu ēdināšanas nodrošināšanai, ņemot vērā klientu vecumu, veselības stāvokli, kā arī estētiskās vajadzības. Piegādātie produkti atbilst kvalitātes prasībām, ar atbilstošu EKO marķējumu.

Centrā turpinājām nodrošināt klientus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, organizējām kultūras un atpūtas pasākumus: Valsts svētki, Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētku pasākums,  klientu dzimšanas dienu svinības, radošās darbnīcas. Visi pasākumi tika rīkoti atbilstoši tā brīža epidemioloģiskajām prasībām.

Sociālā darba rezultāti atspoguļojas ikdienā strādājot ar klientiem, viņu tuviniekiem, vietējās sabiedrības sociālajām vai citām institūcijām, kas krīzes situācijā uzlika visiem darbiniekiem papildu darba slogu un spēju rīkoties atbilstoši prasībām un klientu vajadzībām, nezaudējot sakarus radiem, līdzcilvēkiem un organizācijām.  Tika izvērtēta klientu sociālo vajadzību specifika, sociālo problēmu veidi, cēloņi un attīstības tendences, kā arī sociālās sistēmas funkcionēšanas traucējumi, identificējot sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu un organizējot to piesaisti konkrētā klienta vai klientu grupas sociālo problēmu risināšanā.

Tika realizēts konkrēts mērķis – sociālās un fiziskās funkcionēšanas nodrošināšana, atjaunošana vai uzlabošana. Aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojamiem novērtējuma karti, sarunās ar klientu un atbilstošām personām tika veikta iegūtās informācijas apstrāde un analīze, izstrādājot individuālās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu.

2020. gadā iesākta sociālā pakalpojuma pilnveidošana fokusējoties uz aprūpi un pamatvajadzību nodrošināšanu, aprūpes vajadzību izvērtēšanu un atbilstoša pakalpojuma veida noteikšanu un realizāciju, darbu ar tuviniekiem, krīzes situācijas risināšanu, adaptācijas jaunos apstākļos realizēšanu un klientu aktivizēšanu – gan fiziskā, gan sociālā jomā. Turpināta darbinieku profesionālo iemaņu pilnveide, pienākumu aktualizēšana un profesionālo tehnoloģiju ievērošana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un pārbaudošo institūciju -  Valsts veselības inspekcijas, PVD (Pārtikas veterinārais dienests), Ugunsdrošības inspekcijas, Darba inspekcijas un epidemiologu rekomendāciju pildīšanu.

Vienlaikus vēlos izteikt pateicību sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām un  citām valsts un pašvaldību institūcijām par aktīvu un konstruktīvu sadarbību.  Tāpat saku paldies ikvienam Aglonas novada SAC “Aglona” darbiniekam par nesavtīgu, pašaizliedzīgu un kvalitatīvu ikdienas darbu!

 

Informāciju iesniedza: Inta Gžibovska, SAC “Aglona” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv