Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

SAC “Aglona” pārskats par paveikto

Sociālās aprūpes centrs “Aglona” ir Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina ar pastāvīgu dzīves vietu, diennakts uzraudzību, atbalstu pašaprūpē. Ja nepieciešams, centrs sniedz atbalstu sociālo problēmu risināšanā pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām no 18 gadu vecuma, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.


2019. gada februārī noslēdzās projekts Nr. 18-03-AL21-A019.2206-000001 “Sanitāro telpu uzlabošana Sociālās aprūpes centrā”, sakārtojot otrā stāva sanitāro mezglu un dušas telpas, piemērojot tās cilvēkiem ar dažāda veida funkcionālajiem traucējumiem, veikts kosmētiskais remonts sešās klientu dzīvojamajās istabās, personāla telpā, atjaunots pirmā stāva gaitenis un atsvaidzinātas otrā stāva gaiteņa sienas. Tika labiekārtotas sanitārās telpas un nomainīts uzkopšanas inventārs. Atjaunotās istabas tika labiekārtotas ar atbilstošām mēbelēm individuāli katram iemītniekam. Nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pārvietoties pa kāpnēm, izmantojot pacēlāju. Virtuves darbinieku un aprūpētāju telpās, sociālā darbinieka, vadītājas un noliktavas pārzines kabinetos tika atjaunotas mēbeles.  Labiekārtošanas, sakopšanas un remontdarbi ritēja arī lapenē, siltumnīcā, katlu mājā, kā arī ūdens un kanalizācijas nodrošināšanai uzstādīts jauns gaisa kompresors.  Veikti ugunsdzēšamās signalizācijas sistēmas remontdarbi.  Pieguļošajā teritorijā bija patīkami uzturēties, atpūsties un baudīt dabu. Puķu apstādījumi un zālājs priecēja gan klientus, gan ciemiņus.

Veļas mājā uzsākti uzlabošanas darbi – atjaunota grīdas krāsa, uzstādītas jaunas (profesionālā un parastā) veļas mašīnas klientu ikdienas tīras veļas nodrošināšanai. Turpinājās klientu veļas individualizācijas darbi, veicot gultas veļas, segu, spilvenu un citas veļas uzturēšanas un atjaunošanas darbus.

Virtuves blokā veikti vairāki uzlabojumi klientu ēdināšanas nodrošināšanai, ņemot vērā klientu vecumu, veselības stāvokli, kā arī estētiskās vajadzības. Piegādātie produkti atbilst kvalitātes prasībām, ar atbilstošu EKO marķējumu.

Centrā turpinājām nodrošināt klientus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, organizējām kultūras un atpūtas pasākumus: Valsts svētki, Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētku pasākums,  klientu dzimšanas dienu svinības. Svētkos mūs iepriecināja pašdarbnieku kolektīvi, skolēni, dažādu konfesiju garīdznieki un brīvprātīgie līdzcilvēki.

Sociālā darba rezultāti atspoguļojas ikdienā strādājot ar klientiem, viņu tuviniekiem, vietējās sabiedrības sociālajām vai citām institūcijām. Tika izvērtēta klientu sociālo vajadzību specifika, sociālo problēmu veidi, cēloņi un attīstības tendences, kā arī sociālās sistēmas funkcionēšanas traucējumi, identificējot sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu un organizējot to piesaisti konkrētā klienta vai klientu grupas sociālo problēmu risināšanā.

Tika realizēts konkrēts mērķis – sociālās un fiziskās funkcionēšanas nodrošināšana, atjaunošana vai uzlabošana. Aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojamiem novērtējuma karti, sarunās ar klientu un atbilstošām personām tika veikta iegūtās informācijas apstrāde un analīze, izstrādājot individuālās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu.

2019. gadā iesākta sociālā pakalpojuma pilnveidošana fokusējoties uz aprūpi un pamatvajadzību nodrošināšanu, aprūpes vajadzību izvērtēšanu un atbilstoša pakalpojuma veida noteikšanu un realizāciju, darbu ar tuviniekiem, konflikta, krīzes situāciju risināšanu, adaptācijas jaunos apstākļos realizēšanu un klientu aktivizēšanu – gan fiziskā, gan sociālā jomā. Turpināta darbinieku profesionālo iemaņu pilnveide, pienākumu aktualizēšana un profesionālo tehnoloģiju ievērošana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un pārbaudošo institūciju -  Valsts veselības inspekcijas, PVD (Pārtikas veterinārais dienests), Ugunsdrošības inspekcijas, Darba inspekcijas rekomendāciju pildīšanu.

Informāciju iesniedza: Inta Gžibovska, SAC “Aglona” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv