Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sācies izlaidumu laiks!

Maijā ziedošais ceriņu pušķis ir kā vēstnesis, ka visapkārt virmo  izlaidumu laiks. Sveikas savai bērnības zemei 30.maijā teica piecpadsmit Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīšu” grupas audzēkņi.  PII  zālē pulcējās gaviļnieku viesi, kuru sejās bija pamanāms saviļņojums, smaids un arī kāda prieka asara, kad, skanot mūzikai, zālē lepni, satraukti un laimīgi ienāca absolventi. Par šo pasākumu iespaidos dalījusies Aglonas novada PII vadītāja V.Mihailova.

„Pa šo laiku ar grupas skolotāju Marutas, Irēnas,  muzikālās skolotājas Ivetas un auklītes Ligitas  rūpēm un gādību, iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes,  un izlaidums ir kārtīgs noslēgums, kuram  esam gatavojušies ne vien šogad, bet  arī iepriekšējos gadus. Bērnudārzā katra diena ir pilna pārsteigumiem un arī šajā svētku dienā bērni bija sagatavojuši viesiem koncertu, kurā viņi pastāstīja par to, kāda bija ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās, draiskojās un cik ļoti, ļoti nu viņi vēlas iet uz skolu.

Rudenī bērnudārzā viesojās Lauku pele un Pilsētas pele, arī izlaiduma dienā pie bērniem ciemos  iegriezās Pilsētas pele, lai pārliecinātos, ka arī viņa gatava skolas gaitām.Bērni palīdzēja Pelei tikt galā ar visiem uzdevumiem, sakārtoja skolas somu, izņemot no tās  nevajadzīgās mantas, kā arī deva padomus.

Pavisam negaidīti ciemos ieradās  Divnieks, kas bija aizbēdzis no Ciparu zemes. Divnieks meklēja sev draugus ar kuriem varētu draiskoties, nevis mācīties. Viņš gan bija vīlies, jo mūsu bērnudārzā neatrada sev draugus, izņemot Pilsētas peli.

Maijs ir arī katra pedagoga pārdomu, analīzes un atskaites  laiks  par mācību gadā paveikto darbu. Es, kā iestādes vadītāja, esmu gandarīta par mūsu  skolotāju Irēnas un Marutas paveikto darbu  bērnu  vispusīgā sagatavošanā skolas gaitām. Apgūstot lielo burtu pasauli, bērni  iemācījušies  lasīt un rakstīt, orientējoties ciparu valstībā – skaitīt un rēķināt. Rūķīšiem pienācis brīdis, kad jāatstāj pasaku zeme un jādodas tālāk plašajā pasaulē. Nu beidzot ar lepnumu varēja teikt: paliec sveiks bērnudārzs, rīt es būšu pirmklasnieks!
Ar brīnišķīgu un aizkustinošu muzikālu sveicienu skolotāja Iveta, kopā ar bērniem, godināja un pateicās visiem  iestādes darbiniekiem, kuri rūpējušies par bērniem.

Liels  paldies tika teikts visiem vecākiem un vecvecākiem par sadarbību un atsaucību, bet jo īpaši – Jānim Lauskim, Andrim Kurmim un  Jānim Madelānam  par ieguldīto darbu  grupiņas laukuma labiekārtošanā.

Mīļš paldies mūsu Artūram Gražulim, kas kārtējo reizi   palīdz  bērnudārzam. Šoreiz Artūrs dāvāja bērnudārzam grupas PATRIOTI.LG  muzikālos diskus, kurus kopā ar pateicību saņēma gan skolotājas, gan vecāki.

“ Rūķīšu” grupas telpas priecēs jaunas, vecāku  dāvinātās,  žalūzijas. Sirsnīgs paldies Sarmītei Kampānei! Ar viņas gādību  grupas laukums papildināts ar skaistām un gaumīgām koka šūpolēm.

Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem par  kopīgo veikumu šajā mācību gadā!

Visiem jauku, raibu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!”

Ieskaties pasaulē ar bērna acīm,
Ieklausies pasaulē ar bērna sirdi.
Vai redzi? Vai dzirdi?
Ar smaidu bērns pasaulē iet,
Sirds priekam atvērta kā puķe zied!