Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sadarbības diskusija par pašvaldības atbalstu ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām

25. maijā plkst. 15.00 Viduslatgales pārnovadu fonds aicina vērot tiešsaistes sadarbības diskusiju par pašvaldības atbalstu ģimenēm, kurās aug bērns invalīds vai bērns ar īpašām vajadzībām. Diskusiju varēs vērot Viduslatgales pārnovadu fonda Facebook lapā.

Uz diskusiju tika aicināti jaunizveidojamā Preiļu novada visu astoņu deputātu kandidātu sarakstu pirmie trīs kandidāti. Atsaucās četru sarakstu pārstāvji; diskusijā piedalīsies Ilga Zalāne vai Ainārs Určs no politiskās partijas “KPV LV”, Iveta Stare no saraksta APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija “Latvijas reģionu apvienība”, Jaunā konservatīvā partija, Lauris Pastars no “Latvijas attīstībai” un Maruta Plivda no saraksta LATGALES PARTIJAS, Jaunā VIENOTĪBA. Diskusijā piedalīsies vecāki, sociālo dienestu un biedrību pārstāvji. Diskusiju vadīs Evija Gurgāne, Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle.

Viduslatgales pārnovadu fonda redzeslokā ir daudzas ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām, un kura aprūpe ir nepieciešama 24 stundas diennaktī. Šīs ģimenes (vecāki, audžuvecāki, aizbildņi, aprūpētāji) saņem valsts atbalstu, tomēr pēc pieredzes stāstiem un lūgumiem pēc palīdzības mēs redzam, ka valsts atbalsts ir nepietiekams, lai nosegtu visas šo bērnu un viņu aprūpētāju vajadzības. Daudz ko var darīt pašvaldība. Kamēr katrs indivīds ar savu vajadzību vēršas vienā vai otrā iestādē vai organizācijā, tikmēr pašvaldība nevar pilnībā apmierināt visu intereses.

Lai gan Viduslatgales pārnovadu fonds nav interešu aizstāvības organizācija, tomēr vēlamies ilgtermiņā izveidot palīdzības programmu ģimenēm ar bērniem invalīdiem un īpašām vajadzībām, lai segtu tos pakalpojumus, kurus nenodrošina ne valsts, ne pašvaldība. Saskatām savu atbildību rīkoties, lai šo ģimeņu balsis tiktu sadzirdētas.

Diskusijā kopā ar politiķiem vēlamies apspriest iespējamos risinājumus vajadzību apmierināšanai, apzināt jaunu vai esošo pakalpojumu iespējas un tam vajadzīgos resursus. Deputātu kandidātiem šī ir iespēja paust politisko apņemšanos rīkoties interešu aizstāvībai. Novadu reformas rezultātā Preiļu novads būs plašāks, ir nepieciešama gan politiskās gribas manifestācija, gan resursu mobilizēšana un racionāla izmantošana dažādu iedzīvotāju grupu interesēm un vajadzībām.

Pasākuma laikā tiks fotografēts (veikti ekrānšāviņi) un diskusija tiks ierakstīta, lai nodrošinātu projekta “Viduslatgales pārnovadu fonda veiktspējas un interešu aizstāvības stiprināšana” (2021.LV/NVOF/MIC/027/01) ietvaros īstenoto aktivitāšu publicitāti un atpazīstamību.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Avots: Nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv