Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sadarbības projekta aktivitātes senioriem

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projektā “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”  finansējumu ir saņēmušas vairāku Latgales kopienu iniciatīvas. Projekts tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā www.britishcouncil.lv


2020. gada jūlijā notika pirmās mācības tiešsaistes platformā “ZOOM”, septembra nogalē norisinājās otrais šo mācību cikls. Mācību procesā dalībnieki apguva jaunus tehnoloģiskus risinājumus darbam grupās, pildīja patstāvīgos darbus un konsultējās par projektu pieteikumu saturu un atbilstību. Mācību dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu projektu konkursā. Pēc pirmā mācību cikla tika saņemti 26 projektu pieteikumi no 10 Latgales reģiona pašvaldībām, seši no tiem atbalstīti.

Finansējumu ieguvis biedrības “Nīdermuižas draudze” projekts “Sadzirdi un satiec savējos”, kurš sākotnēji tapa kā sadarbības iniciatīva mācību kursu laikā. Projekta aktivitātes notiks Preiļu novada Aizkalnē, Ārdavā, Pelēčos un Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalē, tās adresētas visupirms senioriem un pirmspensijas vecuma ļaudīm. Vairāku mēnešu laikā plānotas nodarbības: “Kusties ar prieku!” (Aizkalnē), “Labsajūtai un veselībai” (Priežmalē), “Mākslas terapija” (Ārdavā), “Tu neesi viens”(Pelēčos). Tiks veidotas video intervijas ar interesantiem stāstniekiem, radošo darbu ceļojošās izstādes un noslēguma pasākums.

  

Trešdien, 7. oktobrī,  Aizkalnes tautas namā notika pirmā projekta nodarbība ar sertificētu fizioterapeiti Svetlanu Kurmi „Kusties ar prieku!”.

Informāciju iesniedza: Rita Džeriņa, projekta darba grupas pārstāve

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv