Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sākas noslēdzošais gads projektā “Ēdam atbildīgi”

23. augustā Rīgas Dabaszinību skolā notiks ievadseminārs trešajam, noslēdzošajam projekta “Ēdam atbildīgi” gadam. Seminārā pulcēsies pārstāvji no 30 jaunajām dalībskolām, lai uzzinātu, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem apzināties savu lomu globālajā pārtikas aprites sistēmā un motivēt viņus pieņemt atbildīgus, videi draudzīgus lēmumus. Aglonas vidusskola ir šī projekta dalībniece.


„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas caur katram tik pazīstamās un aktuālās pārtikas tēmas prizmu rosina iedziļināties tādos nopietnos jautājumos kā klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, godīga tirdzniecība u.c. Mācību programmas mērķis ir radīt izpratni par mūsu pārtikas patēriņa globālo kontekstu, kas ļauj cilvēkiem ne tikai uzņemties atbildību par sevi, ēdot veselīgi, bet arī spert soli tālāk un ēst atbildīgi, tādējādi pozitīvi ietekmējot visu pārtikas aprites sistēmu.
Ievadseminārā skolotāji kopā ar Danielu Trukšānu (Vides izglītības fonds) iepazīsies ar programmas metodisko materiālu, un saņems arī dažādus vērtīgus ieteikumus, kā sekmīgi strādāt ar pārtikas tēmu skolā. Bioloģiskās lauksaimniecības eksperte Lāsma Ozola pastāstīs par to, kādi izaicinājumi pastāv globālā līmenī un kā tos ņemt vērā Latvijas kontekstā, mainot pārtikas patēriņa ieradumus. Edmunds Cepurītis (Vides izglītības fonds) pastāstīs vairāk par globālās izglītības nozīmi projektā un mācību procesā kopumā. Konkrētus ieteikumus un praktiskus piemērus tam, kā uzrunāt un piesaistīt jauniešus, pedagogiem piedāvās Jana Simanovska (dr.sc.ing., Ekodizaina kompetences centrs).
Pagājušajā gadā mācību programmu īstenoja 46 skolas visā Latvijā, bet trīs gadu laikā programmā kopā būs piedalījušās gandrīz 100 Latvijas Ekoskolas. Šīs skolu iniciatīvas ir vērtīgs ieguldījums sabiedrības veselībā un vides saudzēšanā, jo izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan arī skolotājus un plašāku sabiedrību. Papildus tam programmas mērķi veicina arī ciešāku skolu sadarbību ar vietējiem ražotājiem, kas ir ieguvums ne vien videi un veselībai, bet arī pašmāju ekonomikai.
Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās Ekoskolas no deviņām Eiropas valstīm ‐ Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Savukārt Latvijā programmā “Ēdam atbildīgi” iesaistītās skolas aptver visus četrus Latvijas vēsturiskos novadus.
Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

https://www.eatresponsibly.eu/lv/

http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi

https://www.facebook.com/edamatbildigi

Par Ekoskolu programmas un projekta ‘Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma eko sertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu – Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu – īstenošanu vai pārraudzību.

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, 26163508
Plašāka informācija par projektu – Daniels Trukšāns, 26349865
Komunikācija ar medijiem – Sanita Rībena, 29107362

Avots: Vides izglītības fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv