Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sākas pieteikšanās projektam „Pavasara diena gadu baro”

Viduslatgales pārnovadu fonds jau divus gadus pēc kārtas realizēja līdzdarbības projektu „Pavasara diena gadu baro”. 2016. gadā piedalījās 76 ģimenes no visas fonda teritorijas. Projekts tiek īstenots ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu.


   Šajā gadā projekts ieguvis nedaudz citādu skanējumu. Tā ir programma uzņēmīgajiem un rosīgajiem – “Pats savam saimes galdam”. Programmas mērķis – dot iespēju grūtībās nonākušiem cilvēkiem pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam. Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus. Tika izsludināts konkurs, kurā pieteicās arī mūsu fonds un projekts „Pavasara diena gadu baro” notiks arī šogad. Mums par to liels prieks, cerams, ka  iepriekšējo gadu pozitīvā pieredze dos impulsu arī turpmākajiem darbiem, ne tikai mums , bet arī projekta potenciālajiem īstenotājiem.
Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad aicinām pieteikties mazturīgās ģimenes no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem, kas ar savu darbu un rūpīgu dārza kopšanu vēlas  uzlabot savu labklājību – izaudzēt produktus savas ģimenes galdam. Projekta aktivitātēm var pieteikties ģimenes, kuriem ir vēlme darboties un apgādāt savus tuvos  ar pašaudzētu pārtiku, bet ne vienmēr pietiek līdzekļu, lai iegādātos nepieciešamās sēklas un stādus , mēslojumu vai dārza inventāru. Pieteikumu iesniedzējiem jābūt īpašumā vai lietošanā zemei sakņkopības vajadzībām.
    Izvērtējot pieteikumus, priekšroka tiks dota daudzbērnu ģimenēm un tām, kurām piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes  vai personas statuss.
Arī šogad projektā iesaistītās ģimenes varēs saņemt arī speciālista – dārzkopja konsultācijas par dārzeņu un stādu kopšanu, mēslošanu, cīņu ar kaitēkļiem un izaudzētās produkcijas uzglabāšanu. Vasaras otrajā pusē, ģimenēm tiks organizētas praktiskās apmācības ēdienu gatavošanā no dažādiem dārzeņiem, izaudzēto dārzeņu un augļu konservēšanā un sagatavošanai ziemai, notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz divām bioloģiskajām saimniecībām, bērniem notiks Ievārījumu balle. Projekts noslēgsies ar kopēju Miķeļdienas ražas svētku pasākumu, kur katra ģimene stāstīs par to, kā veicās vasarā, kas un kā izauga, tiks sagatavota arī paveikto vasaras darbu foto galerija.
Šis projekts māca ne tikai ņemt, bet arī dot, jo rudenī projekta noslēgumā simboliska 1/10 daļa no iegūtās ražas jāziedo veco ļaužu pansionātiem Preiļos, Aglonā, Vārkavā, Līvānos un Riebiņos. 
    Lai saņemtu dāvinājumā sēklas, stādu materiālu un citus audzēšanai nepieciešamos līdzekļus un inventāru, līdz 2017. gada 18. aprīlim jāiesniedz pieteikums Viduslatgales pārnovadu fondā, Tirgus laukums 1, Preiļos vai jānosūta pa e-pastu: vlpf@inbox.lv

PIETEIKUMA_ANKETA

NOLIKUMS

Pieteikuma anketu un nolikumu var atrast arī  un Fonda mājaslapā www.vlpf.lv . Sīkāka informācija pa mob.t.  29988509, vai 28370261

Informāciju iesniedza: Janīna Beča, Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv