Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sākusies Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam sākotnējās redakcijas sabiedriskā apspriešana

Pārresoru koordinācijas centrs informē, ka 14.augustā Ministru kabinets atbalstīja Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam sākotnējo redakciju (NAP2020). No trešdienas, 15.augusta, uzsākta dokumenta sabiedriskā apspriešana. Komentārus un priekšlikumus ikviens iedzīvotājs un nevalstiskā organizācija aicināta iesniegt līdz š.g. 15.septembrim, izmantojot saiti uz tiešsaistes formu (http://www.nap.lv/kā-es-varu-palīdzēt).

NAP2020 sākotnējās redakcijas sabiedriskā apspriešana norisināsies divos posmos. No 15.augusta līdz 15.septembrim ikvienam ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus un komentārus Pārresoru koordinācijas centram izmantojot tiešsaistes formu interneta mājas lapā www.nap.lv. Savukārt ar septembra sākumu, līdz ar atvaļinājumu sezonas beigšanos, par NAP2020 sākotnējo redakciju plānots veidot klātienes diskusijas visos reģionos (par to informācija būs atsevišķi!).

Komentēšanai un viedokļu sniegšanai tiks nodota arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža vadībā tapušais priekšlikums NAP2020 valsts attīstības vīzijai – „Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē”. Komentārus un viedokļus par šo priekšlikumu tāpat varēs sniegt mājaslapā www.nap.lv.

NAP2020 sākotnējā informācija un visa ar dokumenta izstrādes procesu saistītā informācija atrodama mājaslapā www.nap.lv.

NAP2020 ir hierarhiski augstākais vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas vērsts uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam nosprausto mērķu sasniegšanu. NAP2020 izstrādi veic PKC eksperti sadarbībā ar citām ministrijām un nevalstiskajām sabiedriskajām organizācijām.

NAP2020_sakotneja_redakcija