Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

“Sākusies pieteikšanās skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam”

Arī šogad Aglonas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno “Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

2021. gada vasarā tiks izveidotas sekojošas darbavietas jauniešiem:
DARBAVIETAS AGLONAS PAGASTĀ

Darbavietas Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastā

 Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki:
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kad pasākums tiek īstenots?
Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi.

Kā pieteikties dalībai?
DALĪBAI PASĀKUMĀ JĀREĢISTRĒJAS ELEKTRONISKI AIZPILDOT PIETEIKUMU LĪDZ 2021. GADA 19.MAIJAM (IESKAITOT)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCuEMM1ZJb-I2m1-z9yUfFc2qFSi4dsilllnZS5rFNx0ivdQ/viewform?usp=sf_link

Savukārt, no 19. maija jaunieši tiek aicināti aizpildīt pieteikumu arī NVA mājaslapā (VISPIRMS OBLIGĀTI JĀAIZPILDA AUGSTĀK ESOŠAIS PIETEIKUMS)

https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem

Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darbavietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darbavietu skaitu.
Kad būs zināmi rezultāti?
Pēc pieteikumu saņemšanas tie tiks nodoti darba vadītājam izvērtēšanai.
Līdz 2021. gada 21.maijam rezultāti tiks paziņoti personīgi katram pieteikuma iesniedzējam.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt jaunatnes lietu speciālistei Dž. Valainei, tālr. 25882069
vasaras darbs(pdf)

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste