Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Seminārā Daugavpilī uzsver nepieciešamību risināt gados vecāku cilvēku nodarbinātības problemātiku

Latvijā gandrīz trešdaļa visu nodarbināto ir vecumā no 50 līdz 64 gadiem, taču tieši šīs vecuma grupas cilvēkiem ir daudz lielākas iespējas zaudēt darbu vai nokļūt ilgstošo bezdarbnieku rindās, ir problēmas ar mūsdienu prasībām atbilstošām iemaņām un izglītību, turklāt pieaug arī ar veselību saistīti riski. Šādi un vēl citi vecāka gadagājuma darba ņēmēju nodarbinātības veicināšanai aktuālie aspekti tika apspriesti Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīkotajā seminārā “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kas 1. decembrī norisinājās Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrā.


Seminārs tika rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros. “Nav noslēpums, ka tieši nodarbinātības jautājumi ir vieni no svarīgākajiem cilvēkiem vecuma grupā virs piecdesmit gadiem, tāpēc šīs problēmas risināšanā jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm,” uzsver NVA direktore Evita Simsone, norādot, ka seminārā Daugavpilī īpašs akcents likts uz situāciju Latgales reģionā: “Ir jābūt sadarbībai gan valsts, gan reģionālā līmenī starp trim galvenajiem “spēlētājiem” – valsti, darba devējiem un darba ņēmējiem. Tieši šis ir iemesls, kādēļ semināru ciklu Latvijas reģionos kopīgi rīko NVA kā valsts pārstāvji, LDDK kā lielākā darba devēju organizācija un LBAS kā darba ņēmējus apvienojoša organizācija,” uzsver NVA vadītāja.
Semināru atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims un NVA Daugavpils filiāles vadītāja vietniece Inna Bočarova: “Nodarbinātības jautājums cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem Latgales reģionā ir ļoti nozīmīgs, jo no visiem 19 393 reģistrētajiem bezdarbniekiem 46,5 procenti – tātad gandrīz puse – atbilst tieši šai vecuma grupai. Vairākums no viņiem ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri bez darba ir vairāk nekā gadu,” norāda NVA Daugavpils filiāles vadītājas vietniece. “Personām virs 50 gadu vecuma ir svarīgi tādi motivējošie faktori kā viņu veselības stāvoklim atbilstoša darba vide, iespējas pielietot savas zināšanas un pilnveidot esošo kompetenci, kā arī atrast savai kvalifikācijai un darba pieredzei atbilstošu nodarbinātības veidu. Ļoti svarīgs aspekts darba mūža paildzināšanai ir mūžizglītība,” uzsver Inna Bočarova. Viņa ir pārliecināta, ka seminārā paustais ekspertu, uzņēmēju, valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvju redzējums par gados vecāku cilvēku nodarbinātības jautājumiem, ir devis vērtīgas atziņas gan par darba vietu un atbilstošas darba vides nodrošināšanas iespējām, gan arī par brieduma gadus sasniegušu cilvēku karjeras tālāku izaugsmi un sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu.
Semināra darba kārtība tika iedalīta trīs galvenajās tematiskajās daļās, kuras, kā liecina gan ekspertu ziņojumi, gan apkopotā statistika, ir svarīgākās ilgāka darba mūža nodrošināšanai – darba vide, mūžizglītība un karjeras iespējas cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, kā arī veselības problemātika. “Ir pierādījies, ka darbinieki šajā vecuma grupā parasti ir ar lielu pieredzi, zināšanu bagāžu un, kas nav mazsvarīgi, lielākoties arī ar augstu atbildības līmeni,” uzsver viens no Daugavpils semināra ziņotājiem, LDDK sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns, norādot, ka tomēr, risinot šīs vecuma grupas nodarbinātības un darba mūža paildzināšanas jautājumus, ir vairāki nozīmīgi riski un izaicinājumi: “Piemēram, mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība un iemaņas, īpaši darbā ar jaunajām tehnoloģijām, noteikti ir viens no izaicinājumiem, bet veselības problemātika un darba spēju saglabāšana – viens no riskiem,” norāda eksperts.
Bez jau minētajiem ekspertiem un nodarbinātības jautājumu speciālistiem seminārā ar ziņojumiem uzstājās arī Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore Kristīne Znotiņa-Senkoviča, Korporatīvās ilgstspējas un atbildības institūta koordinatore Dace Helmane, Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedras vadītāja, mediķe Irēna Kuņicka, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte Anda Grīnfelde, Aglonas pašvaldības Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Edgars Urbanovičs un NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese, bet semināra diskusijā piedalījās gan reģiona pašvaldību pārstāvji, gan uzņēmēji, reģiona nevalstisko organizāciju vadītāji, NVA sociālie partneri, Daugavpils Universitātes studenti un pasniedzēji.

Informējot par projektu kopumā, NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese norādīja, ka projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto cilvēku darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību: “Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada decembrim, bet kopumā atbalstu saņēmušo personu skaits būs 3000,” teica Mairita Mēnese, NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja.

Seminārs tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001 ietvaros.

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv