Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs „Brīvprātīgā darba nozīme pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas attīstībā”

Informāciju iesniedza
Ineta Poga
Aglonas novada domes izpilddirektore
t. 65324573, 27805820
e-pasts: ineta.poga@aglona.lv