Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs „Humānā pedagoģija praksē”

Saturs atjaunots: 27.04.2012.

Aglonas novada izglītības iestāžu pedagogi: Vija Kovaļkova; Tatjana Eksta; Aija Valeine; Ligita Kokoriša; Dzintra Rateniece;  Karina Stivriņa  izmantoja Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra piedāvāto iespēju apmeklēt 2012. gada 14. aprīlī Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes un Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas organizēto semināru „Humānā pedagoģija praksē”. Šis bija pirmais seminārs, kas orientēts uz Humānās pedagoģijas ideju praktisku pielietojumu skolotāju darbā. Pasākumā piedalījās 40 dalībnieki no visas Latvijas.

Pedagogi no dažādām  Latvijas izglītības iestādēm Ligita Lurina -Matīšu pamatskola, Antra Gabranova, Inga Andersone – Līvu pamatskola, Regīna Melzoba – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola, Ilga Kušnere – Smiltenes ģimnāzija   , Karina Stivriņa – Aglonas brīvā laika pavadīšanas centrs, Priežmalas pamatskola, Inita Ozola – Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Ruta Stodoļņika, Sintija Soboļeva, Valentīna Voiciša – Liepas pamatskola  dalījās savā pieredzē humānās pedagoģijas metožu izmantošana skolotāju darbā. Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas valdes priekšsēdētāja Irmīne Pogrebņaka pastāstīja par Labestības dienas norisi Latvijā 2012.gada martā.

Seminārā  valdīja atvērtība, sapratne un savstarpējā ieinteresētība, dalībnieki vienojās par šādu semināru rīkošanas nepieciešamību katru gadu.

Plašāku informāciju par semināra norisi lasiet

http://www.humped.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=153:par-seminru-humn-pedagoija-praks&catid=35:jaunumi&Itemid=44