Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs „KO PAŠVALDĪBA VAR SNIEGT UZŅĒMUMAM/ KĀ PAŠVALDĪBAI SADARBOTIES AR UZŅĒMĒJIEM”

Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros laika periodā no 2014. gada 4.marta līdz 13.maijam rīkos mācību semināru „KO PAŠVALDĪBA VAR SNIEGT UZŅĒMUMAM/ KĀ PAŠVALDĪBAI SADARBOTIES AR UZŅĒMĒJIEM” Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem.

MĀCĪBU MĒRĶIS: Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

SEMINĀRU NORISES LAIKS UN VIETA:

Datums / Pilsēta
04.03.2015 Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, (1.stāvs), Daugavpils
25.03.2015 Balvu novada pašvaldības aģentūra “Ziemeļlatgales Biznesa centrs”, Vidzemes iela 2B, Balvi
08.04.2015 Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, (3.stāvs), Ludza
22.04.2015 Rēzeknes novada domes mazā zāle, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
13.05.2015 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva iela 6, ( 3.stāvs) Preiļi

PASNIEDZĒJA: Inese Matisāne
2007.gadā Biznesa augstskolā “Turība” ir iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, iegūtā kvalifikācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs. 12 gadu pieredze pašvaldības darbā kā projektu vadītājai, darba pieredze un kapacitāte paaugstināta, strādājot Līvānu novada domē un Preiļu novada domē. Liela pieredze pārrobežu projektu pieteikumu izstrādē un vadībā, veiksmīga sadarbība ar Biedrību “Eiroreģions “Ezeru zeme”". Kopš 2008.gada vada savu uzņēmumu SIA “MVS+”, kas sniedz konsultācijas biznesa plānu sagatavošanā; izstrādā projekta pieteikumus uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, biedrībām; organizē un pasniedz apmācību kursus, lekcijas, seminārus.
Lektora/moderatora pakalpojumus nodrošina: SIA “ Mācību centrs plus”

DARBA KĀRTĪBA:
9.45 – 10.00 Reģistrācija
10.00 – 11.30 Regulāru pašvaldību tikšanos ar uzņēmējiem nozīme
Veidot vai neveidot uzņēmēju padomes pašvaldībās
Kādus jautājumus uzņēmēji var ietekmēt pašvaldībās
11.30 – 11.45 Kafijas puze
11.45 – 14.15 Kādas funkcijas pašvaldība var deleģēt uzņēmējiem
Kopīgu pasākumu, semināru, apmaiņas braucienu rīkošana
Sadarbības labās prakses piemēri dažādās pašvaldībās u.c.
SEMINĀRA DARBA VALODA – latviešu valoda.
DALĪBAS MAKSA: bez maksas. Semināru norise tiek apmaksāta no projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 līdzekļiem.
Semināru laikā tiks nodrošināta ēdināšana.
PIETEIKŠANĀS: obligāta, sūtot e-pasta vēstuli ar pieteikuma anketu Sarmītei Teivānei uz e-pasta adresi sarmite.teivane@latgale.lv Pieteikuma anketu skat. pielikumā.
Sīkāka informācija pa tālruni: tālr. 29118992.
pieteiksanas_anketa_seminariem_2015

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
Latgales galvenās aktivitātes tiks vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.
Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.
Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR
Papildus informācija par projektu pieejama http://latgale.lv/lv/regionalie_projekti/reg_pol/aktivitates un http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/?doc=14951

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv