Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs „Pārtikas mājražošanas nozare Latvijas laukos”

Saturs atjaunots: 2.11.2011.

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts sadarbībā ar biedrību „Preiļu rajona partnerība” VLT pasākumu ietvaros rīko semināru-diskusiju „Pārtikas mājražošanas nozare Latvijas laukos”.

Norises vieta: Biedrība „Preiļu rajona partnerība”, Preiļi, Kooperatīva iela 6

Norises laiks: 19.oktobrī plkst.10.00

Laiks Saturs Lektors
10:00–11:30 Nozares nozīmība lauku teritoriju sociāli-ekonomiskajā attīstībā;Globalizācijas, „zaļās” enerģijas un pārtikas rūpnieciskās ražošanas ietekme uz pārtikas ražošanu nelielos apjomos, t.sk. vietējo pārtiku;Pārtikas kvalitāte un kvalitātes shēmas Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja
11:30–12:00 Kafijas pauze
12:00–13:30 Amatnieku un vietējā pārtika, t.sk. citu valstu pieredze;Pārtikas mājražotāja vieta un iespējas tirgū (tūrisms; iknedēļas tirdziņi; viesu mājas un mītnes; „klubiņi”; kulinārie ceļojumi; sabiedriskā ēdināšana u.tml.);Klasteri (puduri, kopas), formālā un neformālā sadarbība Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja
13:30–13:45 Kafijas pauze
13:45–15:15 Mājražošanas uzsākšanas un sekmīgas darbības būtiskākie aspekti (biznesa plāns; finanšu līdzekļi; prasmes; PVD atļauja; tirgus izpēte; patērētājs; mārketings; sadarbības partneri; mentori u.c.);Higiēnas prasības un paškontroles sistēma;Mājražotāju savstarpējā sadarbība un iespējamie risinājumi interešu aizstāvībai (jomu kavējošo apstākļu novēršanas iespējas Latvijā);Mājražošanas attīstība sadarbībā (Vietējās rīcības grupas vai kopienas iniciatīvu grupu loma jomas attīstības stratēģijas izstrādē un ieviešanā) Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja
15:15–15:45 PVD pārstāvis
15:45–16:15 Diskusijas, jautājumu un atbilžu sesija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lūdzam pieteikties līdz 17. oktobrim zvanot: 22026684, rakstot: preilupartneriba@inbox.lv.

Dalība: BEZMAKSAS