Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs „Sociālais taisnīgums vietējā kopienā”

26., 27. februārī Aglonas BJBLPC „Strops” notika Izglītības iniciatīvu centra seminārs „Sociālais taisnīgums vietējā kopienā”. Semināra materiālos norādīts, ka „sociālais taisnīgums ir vispārīgs sociāli ētisks princips. Šis princips ietver tādas vērtības kā vienlīdzīgas tiesības, cilvēka cieņa, personīgā pašnoteikšanās, sociālā solidaritāte u.c. Katru problēmu vajadzētu risināt, cenšoties realizēt sociālo taisnīgumu, ja ne pilnīgi, tad, vismaz, iespējami labāk”.

Semināra mērķis – veicināt izpratni par sociālā taisnīguma būtību, nozīmi un tā sekmēšanu vietējā kopienā.
Dalībnieki iepazinās ar metodēm un paņēmieniem dažādības pieņemšanai, izspēlēja lomu spēles, darbojās grupās, diskutēja par sociālā taisnīguma jautājumiem izglītībā.  Lektore rosināja apzināties skolotāja lomu sociālā taisnīguma īstenošanai, saskatīt atbalstu vietējos resursos, vēlmi un prasmi sadarboties.
Visi dalībnieki saņēma IIC apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu „Sociālais taisnīgums vietējā kopienā”.

FOTOGALERIJA

Paldies semināra vadītājai  Izglītības iniciatīvu centra programmu koordinatorei  Mg.paed. Sandrai Krauklei.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, vietējās kopienas koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS