Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs “Aktualitātes meža, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā” Kastuļinā

5.martā Kastuļinas tautas namā (Kastuļina, Kastuļinas pag., Aglonas nov.) notiks Dienvidlatgales MKPC nodaļas Krāslavas biroja rīkotais informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. 

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

13:00

14:45

1,75

Aktuālās izmaiņas meža likumdošanā. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā.

 

Jānis Dzalbs, MKPC Dienvidlatgales nodaļas vadītājs  

14:45

15:30

0,75

Svarīgākās izmaiņas nodokļu likumdošanā 2013.gadā. Maija Lisecka, VID Nodokļu pārvaldes tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore  

15:30 16:00

0,5

Aktualitātes lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Šobrīd pieejamās ES fondu programmas. Terēze Brazeviča, SIA LLKC Krāslavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante  
Kopā st.

3,0

     

16:00 16:15

0.25

Diskusija pie kafijas. Jānis Dzalbs, MKPC Dienvidlatgales nodaļas vadītājs  

 

Kontaktinformācija: mob. 26459513