Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Seminārs LEADER projektu iesniedzējiem par projektu konkursa veidlapas aizpildīšanu

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” atklāta projektu konkursa “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ietvaros organizē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas, iesniegšanas nosacījumu un norādījumu informatīvu semināru.

Semināra norises datums, laiks un vieta:

• 2016. gada 7. jūnijā pulksten 11:00 Krāslavā, Skolas ielā 7 (aktu zālē, 3. stāvā)

Uz semināru tiek aicināti pretendenti, kuri ieplānojuši iesniegt projektu. Tiks sniegta informācija par projekta iesnieguma veidlapas (MK 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 590 1. pielikuma) aizpildīšanas nosacījumiem.

Plašāka informācija par projektu konkursu, kas izsludināts no š.g. 27. maija līdz 27. jūnijam, un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Vairāk informācijas pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele)

Avots: biedrība “Krāslavas rajona partnerība”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv