Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs novada pedagogiem „Ceļš, kuru mēs ejam kopā mīlestībā”

Saturs atjaunots: 19.09.2011.

Ar mērķi jaunajā mācību gadā veikt audzināšanas darbu mūsu novada izglītības iestādēs mīlestības un humānās pedagoģijas gaisotnē Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā augusta beigās tika organizēts seminārs novada pedagogiem, informējusi Aglonas BBLPC vadītāja Inta Reča.

Atklājot semināru, interešu izglītības koordinatore Karīna Stivriņa uzsvēra:

„ Piedzimst bērns- naivs un tīrs. Ar mīlestību savā mazajā sirsniņā. Viņš skatās ar prieku uz jauno pasauli un domā, ka tajā ir tikai cilvēki, kuri mīl viņu. Viņš smaida māmiņai un tētim. Viņa actiņas izstaro mīlestību. Kad mazulis guļ, viņš izskatās tik brīvs… Dzīves nepatikšanas vēl nav ietekmējušās viņa saldos sapņus.

Ko viņš redz savos sapņos? Iespējams, spožu sauli, zilas debesis un smaidošus cilvēkus.

Viņš brīnās par visu, kas ir apkārt, viņš ļoti vēlas izzināt šo lielo pasauli un grib, lai tuvie cilvēki palīdz viņam. Viņš pilnībā uzticas mums – pieaugušajiem…”

Seminārā tika piedāvāta plaša darba programma. Atklājot pasākumu izskanēja sveiciens  klātesošajiem,  uzsākot jauno darba cēlienu.   Novada interešu izglītības koordinatore Karina Stivriņa savā uzrunā un prezentācijā iepazīstināja visus klātesošos ar humānās pedagoģijas pamatprincipiem, dalījās ar seminārā „ Mācīsimies labu redzēt, labu dzirdēt un labi domāt” gūtajām atziņām.

Turpinājumā sekoja drāmas metodes praktiskā pielietojuma audzināšanas stundās demonstrēšana ar semināra dalībnieku piedalīšanos. Šī semināra daļa izraisīja īpašu pedagogu ieinteresētību un ceram, ka drāmas metode palīdzēs dažādot audzināšanas darbu skolās.

Viens no audzināšanas darba virzieniem ir sadarbības veidošana ar vecākiem. Lai skolotājiem palīdzētu dažādot šo darbu, padarīt to saturīgāku, savā darba pieredzē dalījās Valentīna Ondzule, piedāvājot semināra dalībniekiem sagatavoto prezentāciju „ Vecāki- bērni- skola” , kā arī akcentēja galvenos  nosacījumus, lai skolas un vecāku sadarbība veidotos pēc iespējas veiksmīgāk.

Ar lielu sajūsmu un aizkustinājumu klātesošie noskatījās video filmu par mūsdienu izglītības sistēmas negatīvo ietekmi uz bērna personību, kuru  veidoja lietuviešu humānās pedagoģijas popularizētāji. Kā uzsvēra Karina Stivriņa, šajā filmā katrs klātesošais varēja  ieraudzīt daļiņu no sevis, kā izglītības sistēmas sastāvdaļas, kā arī visi kopā varējām izdarīt secinājumus, kas ir mūsu spēkos, lai  bērns izglītības iestādē netiktu nonivelēts, bet katrā no viņiem mēs ieraudzītu individualitāti.

Semināra noslēgumā interešu izglītības koordinatore iepazīstināja ar audzināšanas darba aktualitātēm jaunajā mācību gadā, katrai skolai tika piedāvāts materiāls  sekmīgai  audzināšanas darba organizēšanai skolā un izteikts ievērojama humānās pedagoģijas darbinieka Š. Amonašvili  vēlējums:

„ Pedagogs bez mīlestības pret Bērnu ir tas pats, kas dziedātājs bez balss, muzikants bez dzirdes, gleznotājs bez krāsu izjūtas. Atcerēsimies, ka ne jau veselajiem vajag ārstu, bet slimajiem.

Pajautāsim sev:  kam mēs  skolotāji, audzinātāji esam vajadzīgi – tiem, kas jau ir audzināti un apmācīti, vai tiem, kam tas viss vēl ir nepieciešams? Jautāsim vēl: vai tiešām ir jāmīl tas, kura sirdī ir iemājojis ļaunums, un tas, kura acīs ir cinisms, un tas nežēlīgais, bezjūtīgais, cietsirdīgais un netikumīgais?  Mīlēt visus šos „dzelkšņus” , šos „garīgos kropļus”?

Pedagoģiskajā saskarsmē nav pieļaujama rupjība, aizvainošana, aizkaitinājums, tukšvārdība, draudi, meli, liekulība, izsmiekls, ņirgāšanās.

Tur, kur nav Mīlestības, troni ieņems naids;

Tur, kur nav ticības, noteikti triumfēs neticība un neuzticēšanās.

Tur, kur nav gaismas, noteikti iestāsies tumsa.”

Paldies par dalību seminārā un par atzinīgo semināra novērtējumu!

Mūsu novēlējums pedagogiem – ticiet, ka Jūs esat Skolotāji – Gaismas nesēji!