Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs “Tūrisma nozares pakalpojumu izveide un attīstība”


2013.gada 27.novembrī Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts Krāslavā organizēs izbraukuma semināru „Tūrisma nozares pakalpojumu izveide un attīstība”.

Izbraukuma seminārs Krāslavā „Tūrisma nozares pakalpojumu izveide un attīstība” notiks plkst. 10:00 (reģistrācija no plkst. 9.30) Krāslavas novada domē, Rīgas iela 51, Zālē, 1.stāvā.
Semināra laikā eksperti stāstīs par tūrisma nozares produktu un pakalpojumu veidiem un sniegs to raksturojumu, kā arī tiks runāts par to izmaiņām un attīstības tendencēm. Ļoti būtiski, ka semināra laikā apskatīs tieši Latgales reģionam nepieciešamos un trūkstošos tūrisma nozares produktus un pakalpojumus. Turklāt semināra laikā lektori runās arī par klientu vajadzību izzināšanu un apmierināšanu, jaunāko informācijas tehnoloģiju un sociālo tīklu izmantošanu tūrisma produktu pārdošanas procesos un mārketingā, biznesa ideju ģenerēšanas veidiem un biznesa plāna izstrādes pamatprincipiem.
Aicinām apmeklēt semināru vietējos uzņēmējus, jo īpaši tos, kas jau darbojas tūrisma nozarē, vai plāno daudzveidot citas nozares uzņēmējdarbību, kā arī citus interesentus.
Semināra tēmas un lektori:
Jauna tūrisma produkta/ pakalpojuma izveide
Laura Žukovska, SIA „Baltijas konsultācijas” projektu vadītāja
Tūrisma pakalpojumu virzīšana tirgū
Laura Žukovska SIA „Baltijas konsultācijas” projektu vadītāja
Biznesa plāna izstrādes vadlīnijas un pamatprincipi; Biznesa ideju ģenerēšana
Aivars Timofejevs, SIA „Baltijas konsultācijas” partneris

Semināra organizētājs – Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts (TPK) aicina visus interesentus piedalīties seminārā, iepriekš sūtot pieteikumu uz e-pastu: tpk@du.lv (jānorāda: vārds, uzvārds, struktūrvienība, amats, kontaktinformācija).
Pieteikšanās termiņš: 25.11.2013.

Zane Zariņa
Daugavpils Universitāte
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Vienības iela 13-210, Daugavpils
Tālr.: +371 29417388, +371 65423265
tpk@du.lv, www.du.lv