Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Seminārs”Atbalsts inovatīvai uzņēmējdarbībai” Preiļos

Saturs atjaunots: 6.11.2012.

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģisko centru inovatīvai uzņēmējdarbībai š.g.14.novembrī plkst. 11.00-14.00 Preiļu biznesa inkubatora telpās (Kooperatīva ielā 6) rīko semināru “Atbalsts inovatīvai uzņēmējdarbībai” maziem un vidējiem uzņēmumiem, izglītības un zinātniski pētnieciskām iestādēm, kā arī citi interesentiem.

Semināra programma:

1. Latvijas Tehnoloģiskā centra atbalsts inovatīvai uzņēmējdarbībai, informatīvais katalogs „Inovācija darbībā” un E- studiju kurss „Inovācijas menedžments”. Gundega Lapiņa, EEN Latvija / LTC projekta vadītāja (40 min.)

2. Eiropas biznesa atbalsta tīkla pakalpojumi uzņēmēju interesēs un inovatīvu tehnoloģiju pārnese. Ināra Teibe, EEN Latvija / LTC projekta konsultante (30 min.)

3. Mazo un vidējo uzņēmumu, zinātnieku un citu interesentu iespējas piedalīties starptautiskos projektos. Partneru meklēšana projektiem. Juris Balodis, 7. Ietvara programmas Nacionālais kontakta punkts (20 min.)

4. Valsts atbalsta iespējas inovatīvu, tirgus orientētu produktu izstrādē EUROSTARS projektu ietvaros”, Ilze Beverte, EUREKA un EUROSTARS Latvijas Nacionālā projektu koordinatore (20 min)

5. Diskusija

Interesentus semināram aicinām pieteikties pa tālruni: 65423801, vai e-pastu: rsic@latgale.lv