Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Senioru atpūtas vakars

Optimisms, dzīves mīlestība un kopības sajūta valdīja Aglonas kultūras centra rīkotajā Senioru vakarā, kas notika 25.oktobrī. Ar labām domām un krāsainiem atpūtas mirkļiem bija gaidīts ikviens Aglonas novada seniors.

Aglonas kultūras centrā pulcējās seniori no katra novada pagasta, kā arī no SAC „Aglona” un Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Krastiņi”.
Atkaltikšanās prieks, atpūta, jautrā gaisotne sarīkojumu padarīja īpašu un emocionāli gaišu.

Uzsverot cilvēka mūža un likteņa sūtību, pateicoties senioriem par viņu mūža veikumu, darba gadiem un nenovērtējamo devumu gan savām ģimenēm, gan apkārtējiem ļaudīm, seniorus uzrunāja Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe.

Par muzikālo labsajūtu rūpējās novada pašdarbības kolektīvi. Ar skanīgām dziesmām seniorus sveica sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Elīna Šķipāne), folkloras kopa „Olūteņš” (vadītāja Marta Bicāne). Azarta un degsmes sajūtas raisīja Grāveru līnijdeju kolektīvs (vadītāja Inta Beikule). Humora devu sniedza teatralizētais skečs Grāveru pašdarbnieku izpildījumā. Savukārt Aglonas teātra kolektīvs (vadītāja Inga Sprūģe) izspēlēja ainas iz dzīves skečā „Sapņu līgava”.
Dejas solī griezties aicināja muzikants Romualds Kairāns.
Pārsteiguma momentu bija sagatavojuši Grāveru pagasta seniori, pasniedzot savām pašdarbniecēm pašu sarūpētos ziedu pušķus.

Aglonas kultūras centrs pateicas visiem senioriem, kuri atvēlēja laiku un iespēju apmeklēt šo pasākumu.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv