Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Senioru atpūtas vakars

Parasti saka, ka bērni ir mūsu nākotne, bet bez pagātnes nav nākotnes. Katru gadu Aglonas kultūras centrs  rūpējas par pagasta senioriem, lai viņi varētu satikties un savstarpēji dalīties  iespaidiem par bērniem, par mazbērniem, kā arī jauki pavadīt vakaru.

 

 

 

 

Šogad senioriem tika klāti galdi, bija rādīta Andrupenes amatierteātra komēdija „Pārdotie svētki”.  Jautrajam dejas solim un sirdspriekam spēlēja un dziedāja grupa „Trīs vīri laivā.” Pirms pasākuma senioriem jauku vakaru novēlēja Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. Pārsteigumam bija sarūpēta „Laimes kaste” un dažādas atrakcijas. Danču laikā ieradās Jozops un Madaļa, kas izdancināja seniorus.

Aglonas kultūras centrs aicināja uz šo skaisto vakaru SAC „Aglona” un  valsts sociālās aprūpes centra „Krastiņi” iemītniekus. Lai seniori varētu ierasties uz šo pasākumu, Aglonas novada pašvaldība  nodrošināja viņus ar transportu dažādos maršrutos.

Paldies visiem šoferīšiem par vizināšanu, bet īpašs  paldies šoferītim Dainim Zukulam, kas izrādīja lielu atsaucību, palīdzot iekāpt un izkāpt SAC „Aglona” klientiem ar kustības traucējumiem.

Cienījamie seniori, nekautrējieties  no dzīves laikā iegūtajām grumbām sejā un sidrabotiem matiem, atvēliet laiku izklaidei! Jūs taču to esat pelnījuši! Esiet dzīvespriecīgi un savu prieku dāvājiet saviem līdzcilvēkiem.

Aglonas kultūras centra dramatiskā pulciņa vadītāja Inga Sprūģe.