Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Senioru diena SAC “Aglona”

Sociālā aprūpes centrā “Aglona” ir izveidojusies laba tradīcija, ka svētku dienās centru apmeklē Aglonas novada skolu audzēkņi. Skolēni dāvā centra iemītniekiem savus priekšnesumus – dziesmas, dejas, dzejas rindas.  1 oktobrī, kad tiek atzīmēta  starptautiskā Veco ļaužu diena, centrā  viesojās Šķeltovas pamatskolas skolēni.


Centra telpas pieskandināja bērnu dziedātās dziesmas un raitās dejas.  Mūzikas skolotāja Silvija Stivriņa spēlēja akordeonu un kopā ar centra iemītniekiem dziedāja tautasdziesmas.
Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe ar sirsnīgiem apsveikuma vārdiem uzrunāja sirmgalvjus, kuri kādreiz bija aktīvi, daudz un smagi strādāja ģimenes un sabiedrības labā, un pasniedza lielu svētku torti.
Aglonas novada Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica savā uzrunā apsveica iemītniekus, novēlot stipru veselību, saticību. Arī  Šķeltovas pagasta pārvaldes pārstāvji sarūpēja centra  iemītniekiem  saldumus.
Sirsnīgs paldies visiem ciemiņiem – Aglonas novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei, Šķeltovas pamatskolas skolēniem un audzinātājām Silvijai Stivriņai, Valentīnai Jankevičai, kā arī Šķeltovas pagasta pārvaldes pārstāvjiem,  par radīto svētku noskaņojumu. Mūsu centra iemītnieki bija aizkustināti un ļoti priecīgi. Fotogalerija.

Informācija un foto:   Inga Sprūģe,  SAC “Aglona” sociālā darbiniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv