Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Senu draugu satikšanās Šķeltovā

Kaimiņnovadu pašdarbības kolektīvu tikšanās – tā ir skaista tradīcija, kas daudziem jo daudziem uzlabo garastāvokli. 19. oktobrī Šķeltovā sapulcējās visi, kurus fascinē rudens krāšņums, labas dziesmas un dejas, un tas viss bija koncertā ,,Babje leto”.

Šķeltoviešus priecēja daudzi kolektīvi no kaimiņu novadiem.
Andzeļu TN vokālais ansamblis ,,Priekam”, Asūnes TN līnijdeju grupa ,,Balzāms dvēselei”, Šķeltovas TN vokālais ansamblis ,,Zvonnica”, Svariņu TN teātra studija ,,Loreta”, Piedrujas TN vokālais ansamblis ,,Daugaviņa”, austrumu deju dejotāja Dana, Šķaunes TN vokālais ansamblis ,,Atpūtai” un Jānis Varslavāns.

Vakara vadītāji, Andris un Sigita, aizrāva klātesošos ar savu krievu un latviešu valodas dialogiem. Neizpalika arī viņu dāvātā dziesma rudenim un Šķeltovai.
Nav noslēpums, ka pašdarbnieku kolektīvos galvenokārt piedalās daiļā dzimuma pārstāves, tāpēc Jānis Varslavāns dāvāja sievietēm dziesmu, kas atgrieza pavasarī, radās noskaņa gluži kā sieviešu dienā.
Patīkami, ka šajā vakarā piedalījās un uzrunāja koncerta skatītājus, vadītājus, organizatorus un dalībniekus Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe.

Kolektīvam ,,Zvonnica” un tās vadītājai Ļenai Afanasjevai liels paldies par nenogurstošo un vienmēr radoši atraktīvo darbu, kas tiek veltīts par prieku savam pagastam un tā iedzīvotājiem.

Paldies visiem ciemiņiem un pagasta pašdarbniekiem, kuri izdaiļoja koncertu ar saviem priekšnesumiem.

Santa Klusa. Astrīda Leikuma.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv