Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Silti, saulaini svētku noskaņojumi SAC „Aglona”

Ar prieku un bēdu brīdi atkal viens gads ir aizvadīts. Mēs atceramies par labiem cilvēkiem, kas  iepriecināja vientuļos cilvēkus  SAC „Aglona” iemītniekus.

Pirms Ziemassvētkiem SAC „Aglona” bija Svētā Mise, kuru celebrēja Aglonas bazilikas priesteris Andžejs Lapinskis.

Kūču vakarā viesojās Aglonas bazilikas priesteri Daumants Abrickis un Andžejs Lapinskis, kā arī dziedošā Greižu ģimene. Tika lasīti svētie raksti un dziedātas Ziemassvētku dziesmas, kopīgi dalītas un lauztas oblādes.

26. decembrī viesojās Preiļu novada senioru ansamblis „Virši”, kuru noorganizēja Janīna Eiduka. Dziedātāji Santas Karīnas Ošas vadībā izpildīja vairākas dziesmas. Dziesmas mijās ar  Ziemassvētku dzeju, ticējumiem, paražām. Līdzi dziesmām bija arī sarūpēti saldumi.

27. decembrī ar Ziemassvētku dāvanām un mini koncertu viesojās XI Saeimas deputāts Rihards Eigims, grupas „Patrioti.lg” dziedātājs Juris Ostrovskis un dziedātājs Jānis Zieds – Ziediņš.

28. decembrī SAC iemītniekiem bija sarīkota  Jaungada eglīte. Pasākumu darīja krāšņāku ar dziesmām un mūziku dziedātājs Artūrs Zamjatins no Dagdas novada Konstantinovas pagasta. Jautrajā dejas solī izdancināja SAC iemītniekus rūķītis Santa Jokste. Neiztika arī bez dāvanām no Ziemassvētku vecīša, kura lomā iejutās Viktorija Bahromkina.

Aglonas pagasta iedzīvotāja Ruta Lipska bija sarūpējusi katram SAC iemītniekam pa ievārījuma burciņai.

Par godu Latvijas Republikas 94. gadadienai SAC „Aglona” tika veltīts labdarības pasākums. Svinīgi sveikt mūsu klientus šajos svētkos ieradās no Vārkavas novada, Upmalas pagasta Vanagiem sieviešu vokālais ansamblis „Dziedi līdzi”, vadītāja Līga Gžibovska. Šajos svētkos SAC iemītniekus sveica Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne un sociālā darbiniece Ženija Cirša.

1. oktobrī – veco ļaužu dienā –  ar Kultūras pasākumu viesojās  Grāveru pagasta kultūras nama pašdarbnieki, Grāveru pamatskolas skolēni un ar  harmoniku pensionārs Grigorijs Petonovs. Par godu  šiem svētkiem tika noorganizēta labdarības ekskursija pa Aglonas pagasta teritoriju. Ekskursijas sponsori bija SAC „Aglona” direktore Valentīna Gribuška un Aglonas pagasta uzņēmējs Artūrs Gražulis. Ar speciāli aprīkotu automašīnu vizināja un priecēja invalīdus, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Tādejādi dāvājot prieku šiem iemītniekiem.

Aizvadītajā gadā svētku brīdī neaizmirsa savus iedzīvotājus Vārkavas novada sociālais dienests, kā arī Aglonas novada Kastuļinas pagasts ar saldumiem.

Paldies par labdarības pasākumiem Aglonas bazilikas kora skolas direktorei Ievai Lazdānei, Aglonas novada Šķeltovas pamatskolas skolotājiem, Aglonas kultūras nama folklorai „Olūteņš”, Līgo vakara muzikantiem Ilzei Ražinskai un Arvīdam Meļko no Preiļu novada, dzimšanas dienu ballītes muzikantam Valērijam Zamjatinam no Krāslavas novada.

Visiem paldies tiem, kas krāsaināku un jautrāku padarīja SAC „Aglonas” iemītnieku dzīvi un ceram uz sadarbību šogad.

SAC „Aglona” sociālā darbiniece Inga Sprūģe