Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sirsnīgi sveicieni Starptautiskajā sieviešu dienā!


Kā jau katru gadu 8. marts tiek atzīmēts kā Starptautiskā sieviešu diena, kas tiek atzīmēta arī kā Sieviešu solidaritātes diena. Vēsturiski šī diena ir tikusi dažādi ideoloģiski interpretēta. Starptautisko Sieviešu dienu pirmoreiz svinēja 1911. gadā, bet Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) to atzina 1975. gadā.

Mūsdienās šī ir diena, kad mēs svinam sieviešu sasniegumus izglītībā, karjerā, savas lomas un personības apzināšanā, vienlīdz saprotot, cik daudz darba vēl jāiegulda dzimumu līdztiesības un vienlīdzības jomā.

Aicinām iepazīties ar būtiskiem statistikas un pētījumu datiem, kas ļauj novērtēt un salīdzināt, kāda ir sieviešu un vīriešu situācija Latvijā no vienlīdzīgu iespēju un tiesību aspekta, parādot gan pozitīvas izmaiņas un tendences, gan atklājot jaunus izaicinājumus, kas liek mērķtiecīgāk plānot un īstenot pasākumus, lai uzlabotu, īpaši, sieviešu situāciju, bet neaizmirstot arī par vīriešiem.

 • 2018. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 044 738 sievietes un 889 641 vīrietis.
 • Sieviešu vidējais dzīves ilgums ir 79.6 gadi; vīriešiem – 69.8gadi.
 • Sieviešu un vīriešu nodarbinātības rādītāji liecina, ka 2018. gadā bija nodarbināts 61,7 % sieviešu un 67, 7 % vīriešu vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
 • Tikai 6% sieviešu nodarbojas ar dabaszinātnēm, tehnoloģiju attīstību un inženierzinātni (STEM joma).
 • Latvijā augstākā izglītība ir 35,6% sieviešu un 22% vīriešu. Sieviešu īpatsvars Latvijas augstskolu absolventu vidū 2018. gadā bija 63,5%.
 • 29% Latvijas sieviešu ieņem vadošus amatus. Trešā daļa no visiem Latvijā esošajiem uzņēmumiem pieder sievietēm. Attiecībā uz amatiem – 30,2% no visiem Latvijas uzņēmumiem amatus ieņem sievietes.
 • Darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem 2017. gadā bija 15,7 %.
 • 2016. gadā sievietes saņēma par 15,4% mazāku pensiju nekā vīrieši.
 • Nabadzības riski pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas apdraud pusi Latvijas sieviešu (49,8%) un pēc 75 gadu sasniegšanas tie pieaug līdz 56,6%.
 • Sievietes ir proporcionāli maz (~20-30%) pārstāvētas augstākajos lēmumu pieņemšanas līmeņos (Latvijā lielāko uzņēmumu lēmējinstitūcijās, Latvijas bankas vadībā); 31% – Saeimā.
 • 2018. gadā vardarbībā cietušas 476 sievietes, no kurām 108 cietušas no vardarbības ģimenē, 8 nogalinātas, un 34 gadījumos varmāka bijis laulātais.
 • 19% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā ir izplatīta diskriminācija pēc dzimuma.

Avots: Labklājības ministrija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv