Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skaisti aizvadīts 60 gadu jubilejas salidojums Aglonas internātvidusskolā

Šis pavasaris mums visiem paliks atmiņā ar skaisti pavadītiem svētkiem – skolas 60 gadu jubilejas salidojumu. Paldies visiem, kas atcerējās savu skolu un bija ar mums kopā .

Kopumā svētkos piedalījās ap 200 cilvēku. Bijušo audzēkņu, skolotāju un darbinieku reģistrācija un svētku koncerts notika Aglonas Kultūras centrā.
Tikai skolā laiks tiek iedalīts mācību gados un semestros, dienas – mācību stundās un starpbrīžos, tāpēc laiks, kas bija atvēlēts skolas jubilejas svinīgajai daļai arī tika sadalīts mācību stundās un starpbrīžos. Visu pasākuma gaitu vadīja Sprīdītis – 5.klases audzēknis Artis Poļakevičs un Gudrības Māte – skolotāja Anita Vaivode. Starpbrīžos tika aicināti absolventi, kuri tika iesaistīti dažādās aktivitātēs. Viskuplāk salidojumu apmeklēja 1961.- 1970. un 2000.- 2015.gada absolventi .
Pēc svinīgā pasākuma visi devās uz skolas veco ēku – tagad Aglonas Katoļu ģimnāziju. Tur sagaidīja Aglonas bazilikas draudzes priesteris Bernards Vagalis. Emocijas bija neaprakstāmas: bildēšanās pie skolas, neskaitāmi jautājumi par skolas ēkas turpmāko likteni.
Saviesīgā daļa notika Aglonas internātvidusskolā Jaunaglonā, kur līdz rīta gaismai visi kavējās atmiņās, skatījās Skolas gadagrāmatas, avīzes, albumus un dejoja, dejoja, dejoja… FOTOGALERIJA. Foto: T. Komare

Informāciju iesniedza:  Māra Ušacka, Aglonas internātvidusskolas direktora vietniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv