Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovā atklāts jauns bērnu rotaļu laukums

Saulainajā 28. maija ceturtdienas pēcpusdienā Šķeltovas Tautas namā tika svinēti bērnības svētki. Svinīga noskaņa, ziedu smarža, laba vēlējumi un četri topošie pirmklasnieki tika sveikti bērnības svētkos. Pasākuma laikā ciemos pie bērniem bija ieradies Zaķītis Gudrītis, kurš izšūpoja bērnus šūpolēs un pēc pasākuma visus vilcieniņā aicināja atklāt kādu īpašu pārsteigumu. Pie pirmskolas grupiņas ēkas bērnus jau gaidīja košs un krāšņs atklājums – jauns bērnu rotaļu laukums.Svinīgo uzrunu iesāka projekta vadītāja Santa Klusa, kura iepazīstināja klātesošos ar projekta realizācijas gaitu un aktīvās atpūtas iespējām atbilstoši katra bērna vecumam.

Aglonas novada domes vārdā uzrunu teica Aglonas novada deputāte Lolita Solima, kura uzsvēra to, ka ir jānovērtē un jāsaudzē jaunais rotaļu laukums, lai tas bērnus priecētu tagad un arī turpmāk.

Šķeltovas pamatskolas direktore pateicās projekta vadītajai par šo lielisko dāvanu, kas ir sagādāta bērniem un pašus bērnus aicināja jaunajā rotaļu laukumā rotaļāties un uzvesties kārtīgi.

Pēc uzrunām projekta vadītāja Santa Klusa ar pirmskolas izglītības grupiņas audzinātāju Natāliju Motiļkovu svinīgi pārgrieza lentu un bērni tika aicināti doties jautrās rotaļās un atrakcijās.

Prieks rotāja ne tikai mazo bērnu sejas, kuri varēja doties visdažādākajās atrakcijās, bet arī klātesošo vecāku, skolotāju un iedzīvotāju sejas vaibstos atplauka smaids un prieks par to, ka tagad bērniem ir vieta, kur rotaļāties un atpūsties.

Bērnu rotaļu laukums ir tapis pateicoties aktīvi darbīgajai biedrībai ,,Alksniena”, kas pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA ) Lauku attīstības programmas (LAP ) pasākuma ,, Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstu veiksmīgi realizēja Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 14-03-LL22-L413201-000002 ,,Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”.

Projekta ietvaros Skolas ielā 5, Šķeltovā tika novietoti mūsdienīgi un Eiropas standartiem atbilstoši rotaļu laukuma elementi – karuselis, divvietīgas šūpoles, smilšu kaste ar vāku, bērnu rotaļu komplekss, rotaļu namiņš, šūpoles uz atsperes Varde un šūpoles balansieris.
Bērnu rotaļu laukuma konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA ”MK Dizains”.
Projekta kopējās izmaksas – 7338.29 Eur (100% ELFLA finansējums).

Informāciju iesniedza:
Santa Klusa,
projekta vadītāja

Foto ieskats bērnu rotaļu laukuma atklāšanā: