Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovā izveidos jaunu dabas taku

Aglonas novada domes izsludinātajā projektu konkursā Aglonas novada iedzīvotājiem ″Sabiedrība ar dvēseli – 2020″ mūsu iniciatīvas grupa “Pastaiga dabā” iesniedza projektu “Dabas takas izveidošana Šķeltovā”. Šis projekts tika arī apstiprināts.


Projekta mērķis – ainaviski skaistā vietā ar gravu Šķeltovas ciemata teritorijā izveidot dabas taku. Uzstādīt 6 soliņus, 7 miskastes un plāksni ar takas nosaukumu, attīrīt apmēram 1 ha lielu teritoriju no krūmiem, kritušajiem zariem, atkritumiem, appļaut zāli gar takas malām un gar uzstādītajiem soliņiem. Tā pilnveidojot brīvā laika objektu infrastruktūru un radīt patīkamu vidi pilnvērtīgai aktīvai atpūtai. Projekta aktivitāšu realizēšanai tika piešķirti 500,00 EUR.

Projekta īstenošanas periods no 2020. gada 8. jūnija līdz 30. septembrim.

Informāciju iesniedza: Astrīda Leikuma, projekta “Dabas takas izveidošana Šķeltovā” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv