Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovā izveidotās dabas takas labiekārtošana

Iniciatīvas grupa “Pastaiga dabā” bija pieteikusi un tika apstiprināts projekts “Šķeltovā izveidotās dabas takas labiekārtošana” Mazo Grantu projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli – 2021”. Projekta realizēšanai tika piešķirts Aglonas domes finansējums 500.00 EUR apmērā. Projekta īstenošanas periods no 2021. gada 17. maija līdz 2021. gada 20. augustam.


Projekta mērķis – ainaviski skaistā vietā ar gravu Šķeltovas ciemata teritorijā izveidotās dabas takas ”Dobys skoty” aprīkošana ar 2 sausajām tualetēm un pārvietojamā informācijas stenda izveidošana.

Galvenie pasākumi – pagājušajā gadā izveidotās dabas takas sakopšana, no jauna saaugušo krūmu zaru izciršana, atkritumu savākšana, zāles appļaušana, divu sauso tualešu uzstādīšana, un pārvietojamā informācijas stenda izveidošana.
Mērķa auditorija – vietējie Šķeltovas pagasta iedzīvotāji, ciemiņi un jebkurš interesents.
Projekta rezultāts – skaista, sakopta, labiekārtota teritorija atpūtai un pastaigām ar pārvietojamo informācijas stendu (tiks izmantots pēc nepieciešamības) un 2 sausajām tualetēm apmeklētāju ērtībām pagājušajā gadā izveidotajā dabas takā.
Ņemot vērā to, ka publiski pieejamā teritorija ir iecienīta pastaigu vieta, tās labiekārtošana veicinās Šķeltovas pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos.
Projekta “Šķeltovā izveidotās dabas takas labiekārtošana” vadītāja A. Leikuma

Informāciju iesniedza: Astrīda Leikuma, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv