Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovā nodots ekspluatācijā ūdenssaimniecības būvprojekts

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_ieguld_eskarogs_598x109

14.septembrī parakstīts „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” projekta  pieņemšanas – nodošanas akts. Būvdarbu gaitā atjaunoti ūdensapgādes tīkli ciema teritorijā, kas nodrošinās stabilu ūdens padevi pieslēgtajiem ciema iedzīvotājiem,  kā arī  pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem. Izveidoti ūdensvada sacilpojumi, kas samazinās ūdens zuduma apjomu. Ūdens uzskaites sistēmas uzlabošanai uzstādīti ūdens skaitītāji lielajiem patērētājiem. Paplašināts kanalizācijas tīkls privātmāju sektorā, arī piedāvājot pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem.

Ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcija tika veikta 1941 m garumā , kanalizācijas tīklu paplašināšana  1544 m, kanalizācijas spiedvadu izbūve 462,635 m. Izbūvētas  trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas..

Objekta būvuzraudzību veica SIA „Ecointelligence”, būvdarbu tehniskā projekta izstrādātāji SIA „Ekolat.”

85% finansējumu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 15% sastāda Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir Ls 320471,82

Projekts realizēts VARAM  ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/112/080