Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovā tiek realizēts projekts “Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”

Biedrība ,,Alksniena” ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA ) Lauku attīstības programmas (LAP ) pasākuma ,, Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstu veiksmīgi realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 14-03-LL22-L413201-000002 ,,Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”

Projekta mērķis: veicināt bērnu pilnvērtīgu attīstību un nodrošināt aktīvās atpūtas iespēju Aglonas novada, Šķeltovas pagasta bērniem, uzstādot drošu bērnu rotaļu laukumu.

Projekta ietvaros Skolas ielā 5, Šķeltovā tika novietoti mūsdienīgi un Eiropas standartiem atbilstoši rotaļu laukuma elementi – karuselis, divvietīgas šūpoles, smilšu kaste ar vāku, bērnu rotaļu komplekss, rotaļu namiņš, šūpoles uz atsperes Varde un šūpoles balansieris.

Pašlaik rit pēdējie darbi līdz pilnībā tiks atjaunots drošs un kvalitātes prasībām atbilstošs rotaļu laukums, kas ļaus saturīgi un atbilstoši bērnu vecumam pavadīt brīvo laiku un veicināt fizisko sagatavotību.

Projekta kopējās izmaksas – 7338.29 EUR (100% ELFLA finansējums).

Projekta realizācijas termiņš – 2015. gada 28. maijs.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. No tā finansē lauku attīstības programmas dalībvalstīs un Eiropas Savienības reģionos. Programmu izstrādē Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, ņemot vērā lauku attīstības politikas stratēģiskās pamatnostādnes, ko pieņēmusi Padome, un valstu stratēģiskajos plānos noteiktās prioritātes

( ELFLA tīmekļa vietne http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_

en.htm#amendingact )

Informāciju iesniedza: Santa Klusa, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv