Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas iedzīvotāji veido savu vidi

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu ,,Iedzīvotāji veido savu vidi”, ar mērķi uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu.

Ja iedzīvotāju grupas bija gatavas ieguldīt laiku un darbu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, tad novada domes apņēmās šos centienus finansiāli atbalstīt. Aglonas novada dome projektu konkursam piešķīra 1200,- Ls. Katra pagasta iniciatīvai projekta finansējums nepārsniedz 300,-Ls

Šķeltovas pagasta biedrība ,,Alksniena” iesniedza projektu ,,Sakopts un tīrs Šķeltovas ciems”, kura mērķis ir sakoptas un labiekārtotas Šķeltovas ciema teritorijas veicināšana, lauku teritorijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Turpinot iepriekšējā gadā aizsākto, biedrība „Alksniena” vēlas uzlabot un attīstīt sava ciema teritoriju arī šogad – sakopt, labiekārtot, apzaļumot ciemu. Par projekta līdzekļiem biedrība iegādāsies atkritumu tvertnes, kuras uzstādīs pie pagasta pārvaldes ēkas. Uz gaismas laternām tiks izvietoti puķu podi, kā arī jauna veidolā tiks izveidoti apstādījumi.

Biedrības komanda aktīvi sākusi realizēt pirmās projekta aktivitātes.
Turpmāk vēlamies pulcēt un iesaistīt arī Šķeltovas ciema iedzīvotājus. Aicināsim iedzīvotājus brīvprātīgi piedalīties ciema tēla veidošanā. Projekta rezultātā vēlamies celt pagasta iedzīvotāju pašnovērtējumu un vairot lepnumu par sava ciema labiekārtošanu.

Santa Klusa,
Biedrības ”Alksniena” valdes priekšsēdētāja
e-pasts: alksniena@inbox.lv
tel. 29376648

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv