Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas jauniešu iniciatīvas grupas “Akvarelis” projekts gūst atbalstu

Marta mēnesī ” Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu ideju laboratorija” bija izsludinājusi mini ideju konkursu “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2016”. Konkursa mērķis – atbalstīt radošas un inovatīvas vietējo jauniešu iniciatīvas grupu idejas, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un jauniešu iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Maksimālā summa, ko Jauniešu ideju laboratorija bija gatava piešķirt vienas idejas īstenošanai – 100 €.
Šķeltovas pagasta jauniešu iniciatīvas grupa ,,Akvarelis” astoņu aktīvu un radošu jauniešu sastāvā iesniedza projektu ,,Mūsu krāsainā Latvija”, kas guva atbalstu.
Projekta mērķis – sekmēt bērnu un jauniešu izpratni par vidi un tās problēmām caur radošām aktivitātēm.
Jūlija mēnesī ir plānots īstenot dažādas interesantas aktivitātes kā, piemēram, radošā darbu nedēļa, radošo darbu izstāde, erudīcijas tests, teritorijas sakopšanas talka u.c.
Idejas īstenošanas vieta – Šķeltovas bibliotēka un Šķeltovas pagasta teritorija.
Par projekta piešķirto dotāciju plānojam iegādāties kancelejas preces veiksmīgai aktivitāšu norisei.
Šķeltovas pagasta jauniešu iniciatīvas grupa ,,Akvarelis” priecāsies par ikkatru, kurš vēlēsies piedalīties projekta aktivitātēs.

Informāciju iesniedza: Santa Klusa, Šķeltovas pagasta jauniešu iniciatīvas grupas ,,Akvarelis” projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv