Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovas pagasta biedrība “Alksniena” labiekārto Šķeltovas ciemu

2016. gada maijā Šķeltovas pagasta biedrībai “Alksniena” tika apstiprināts mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” projekts “Šķeltovas ciema labiekārtošana”, kurš guva dotāciju 550,00 EUR apmērā pateicoties projekta finansētājam Aglonas novada domei un projekta ieviesējam nodibinājumam Viduslatgales pārnovadu fonds.


Projekta mērķis – vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšana un lauku iedzīvotāju iesaistīšanās šajās aktivitātēs. Biedrība “Alksniena” sākot ar 2012. gadu ir realizējusi jau vairākus projektus, kas sekmē Šķeltovas ciema teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu. Šogad par projekta dotāciju tika uzstādīts jauns informācijas stends, uz kura tiks atspoguļota informācija par jaunākajām aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem gan pagastā, gan novadā. Pie pagasta pārvaldes ēkas tika atjaunoti soliņi, kuri jo īpaši iecienīti jauniešu vidū, jo ikkatram brīvi ir pieejams WiFi. Pateicoties diviem aktīviem Šķeltovas pagasta jauniešiem Sandim un Aleksandram, tika atjaunota ciema nosaukuma zīme, kas atkal ir atguvusi savu sākotnējo izskatu. FOTOGALERIJA.
 Biedrība “Alksniena” saka lielu paldies visiem, kas piedalījās projekta aktivitāšu īstenošanā.
Latvijas skaistums mīt laukos, tāpēc saudzēsim un rūpēsimies arī turpmāk par vidi, kurā mēs dzīvojam!

 

Informāciju iesniedza:  Santa Klusa, Biedrības “Alksniena” valdes priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv