Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Jaunieši” īsteno projektu

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Jaunieši” aprīļa mēnesī bija iesniegusi projektu “Mēs – sava pagasta bērniem” nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds”  izsludinātajā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018”.
Maija mēnesī projekts tika atbalstīts un guva dotāciju 550,00 EUR apmērā pateicoties projekta finansētājam Aglonas novada domei un projekta ieviesējam nodibinājumam Viduslatgales pārnovadu fonds.
Projekta mērķis bija daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 13a pagalma labiekārtošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana bērniem.

Projekta uzdevumi:

  • uzlabot mājas pagalma infrastruktūru un labiekārtot teritoriju;
  • nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu bērniem ar vecākiem svaigā gaisā, veicinot to fizisko un garīgo attīstību.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes, esam papildinājuši esošo bērnu rotaļu laukumiņu Daugavpils ielā 13a ar rotaļu laukuma komplektu ( slidkalniņš, šūpoles un rāpšanās siena).
Piesaistot brīvprātīgo darbu tika sakopta arī rotaļu laukuma teritorija.
Tagad mazajiem šķeltoviešiem un ciema viesiem būs iespēja pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā kopā ar vecākiem vai atsevišķi, komunicēt ar saviem vienaudžiem un jautri rotaļāties.
Prieks bērnu acīs ir lielākais novērtējums mūsu ieguldītajam darbam!

 

Informāciju iesniedza: Santa Timofejeva, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv