Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Jaunieši” īsteno projektu

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa “Jaunieši” aprīļa mēnesī bija iesniegusi projektu “Daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 13a pagalma labiekārtošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana bērniem un jauniešiem” nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds”  izsludinātajā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2017”.


Maija sākumā projekts tika atbalstīts un guva dotāciju 550,00 EUR apmērā pateicoties projekta finansētājam Aglonas novada domei un projekta ieviesējam nodibinājumam Viduslatgales pārnovadu fonds.
Projekta mērķis – daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 13a pagalma labiekārtošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana bērniem.
Projekta uzdevumi:
1. nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu bērniem svaigā gaisā, veicinot fizisko un garīgo attīstību;
2. uzlabot mājas pagalma infrastruktūru un labiekārtot teritoriju, atjaunojot āra veļas žāvētavu.
Par piešķirto dotāciju Šķeltovas ciema daudzdzīvokļu mājas teritorijā ir plānots uzstādīt šūpoles, smilšu kasti un atjaunot āra veļas žāvētavu.

Informāciju iesniedza:  Santa Klusa, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv