Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovas pagasta neformālās grupas “Jaunieši” projekts saņem atbalstu

Šķeltovas pagasta jauniešu neformālā grupa “Jaunieši” aprīļa mēnesī iesniedza projektu “Mēs savam pagalmam” ideju konkursā “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017”, kuru rīko Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu ideju laboratorija, lai sekmētu sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšanu un aktīvās atpūtas vietas veidošanu.


Projekts tika apstiprināts un guva atbalstu 100 EUR apmērā. Par piešķirto finansējumu vēlamies uzstādīt soliņus un miskastes, lai sekmētu daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 13a teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu.

Informāciju iesniedza: Santa Klusa, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv