Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovas pagastā paveiktais (papildināts 09.02.2017.)

Kopš 2012. gada Šķeltovas pagastā aktīvi darbojas biedrība “Alksniena” – tā ir biedrība ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, darbības joma – pilsoniskas sabiedrības attīstība.

2012. gadā īstenotie projekti:
1. Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”, projekts ,,Šķeltovas ciema teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana” (29.05.2012. – 14.11.2012.).

Projekta mērķis – uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, labiekārtot un apzaļumot pagasta centra teritoriju un radīt ilgtspējīgu ciema attīstību.

Projekta rezultāti:
• labiekārtota un apzaļumota ciema teritorija;
• sekmēta sakoptas teritorijas ilgtspējīga attīstība;
• atjaunots katoļu krusts;
• nomainītas koka konstrukcijas un nokrāsoti soliņi;
• nopirkts zāles pļāvējs.

 

 

 

 

 

 

 

2. ,,Iedzīvotāju atbalsta centra izveide Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” (29.10.2012. – 20.03.2014.).

Projekta mērķis –jaunu pakalpojumu sniegšana vietējiem iedzīvotājiem, vispārējās labklājības un iespējami labākas, ilgtspējīgākas attīstības veicināšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana Aglonas novadā.
Projekta rezultāti:
• iegādāta veļas mašīna, sporta inventāra komplekts (daudzfunkcionālais trenažieris, eliptiskais trenažieris, hanteles, lecamauklas, magnētiskais vingrošanas riņķis, vingrošanas sols);
• telpu vienkāršotā renovācija;
• izveidoti jauni pakalpojumi – veļas mazgātuve, trenažieru zāle, dušas telpa un labierīcības, veicinot lauku iedzīvotāju labklājības, komforta un veselības līmeņa paaugstināšanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. gadā īstenotie projekti:
1. Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” ,,Sakopts un tīrs Šķeltovas ciems” ( 20.06.2013. – 13.11.2013.).
Projekta mērķis – sakoptas un labiekārtotas Šķeltovas ciema teritorijas veicināšana, lauku teritorijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.
Projekta rezultāti:
• Uz gaismas stabiem uzstādīti ziedoši puķu podi;
• Pie pagasta pārvaldes uzstādīta metāla miskaste;
• Ciema centra uzstādīta plāksne ar Šķeltovas ciema nosaukumu;
• Apzaļumotas puķu dobes un akmeņdārzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lielā talka ( 2014. – 2015.).
Talkas mērķis – sekmēt sakoptāku, zaļāku un tīrāku Šķeltovas ciematu.
Talkas rezultāti: līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

 

 

 

 

2014. gadā īstenotie projekti:
1. Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”,,Raitā solī – aktīvā dzīvesveidā” ( 15.05.2014. – 18.09.2014.).
Projekta mērķis – veicināt sportisku aktivitāšu, aktīva brīva laika pavadīšanas iespēju dažādošanu un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu lauku teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Projekta rezultāti:
• Sportisku aktivitāšu organizēšana;
• Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana;
• Novusa galda iegāde;
• Sporta inventāra iegāde ( kijas, šautriņmešanas inventārs, tenisa bumbiņas, tenisa raķetes, galda spēles u.c.)

 

 

 

 

2. ,,Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” (13.10.2014. – 28.05.2015.)
Projekta mērķis – Veicināt bērnu pilnvērtīgu attīstību un nodrošināt aktīvās atpūtas iespēju Aglonas novada, Šķeltovas pagasta bērniem, uzstādot drošu bērnu rotaļu laukumu.

Projekta rezultāti:
• tika atjaunots drošs un kvalitātes prasībām atbilstošs rotaļu laukums;
• novietoti mūsdienīgi un Eiropas standartiem atbilstoši rotaļu laukuma elementi – karuselis, divvietīgas šūpoles, smilšu kaste ar vāku, bērnu rotaļu komplekss, rotaļu namiņš, šūpoles uz atsperes Varde un šūpoles balansieris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Labdarības akcija veciem, vientuļiem pensionāriem ,,Iedegsim svecīti labestībai” (2014. gada februāris ).
Akcijas mērķis – ar ziedojumu palīdzību sagādāt dāvanas Šķeltovas pagasta vientuļajiem iedzīvotājiem, radīt svētku sajūtu un ienest prieka dzirksti veco ļaužu dzīvē.
Akcijas rezultāti: akcijā iesaistījās 15 ziedotāji, tika saziedoti cepumi, tēja, konfektes, dažādi ievārījumi, cepures, cimdi un citas veciem cilvēkiem noderīgas lietas.
Tika izgatavotas arī apsveikuma kartiņas ar jaukiem vēlējumiem.


 

 

 

2015. gadā īstenotie projekti:
1. Sporta pasākums “Dzīve kustībā” ( 28.11.2015.).
Projekta mērķis – apzināt un godināt pašus sportiskākos un aktīvākos jauniešus Šķeltovas pagastā.

 

 

 

 

 

 

2016. gadā īstenotie projekti:
1. Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”, projekts “Šķeltovas ciema labiekārtošana”( 26.05.2016. – 01.09.2016.).
Projekta mērķis – vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšana un lauku iedzīvotāju iesaistīšanās šajās aktivitātēs.
Projekta rezultāti:
• uzstādīts jauns informācijas stends, uz kura tiks atspoguļota informācija par jaunākajām aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem gan pagastā, gan novadā;
• pie pagasta pārvaldes ēkas tika atjaunoti soliņi, kuri jo īpaši iecienīti jauniešu vidū, jo ikkatram brīvi ir pieejams WiFi;
• tika atjaunota ciema nosaukuma zīme, kas atkal ir atguvusi savu sākotnējo izskatu.

 

 

 

 

 

Biedrība ”Alksniena” projektu īstenošanā iesaista arī jauniešus un tā šogad tika īstenoti vēl divi projekti.
1. Mini Ideju konkurss “Krāsainās bumbas dod iespēju jauniešiem”, projekts “Mūsu krāsainā Latvija”( 18.07.2016. – 29.07.2016.).

Projekta mērķis – sekmēt bērnu un jauniešu izpratni par vidi un tās problēmām caur radošām aktivitātēm.
Projekta rezultāti:
• iegādātas kancelejas preces – radošajiem darbiem;
• pierakstu blociņi ar Šķeltovas pagasta bibliotēkas tematiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aglonas novada domes jauniešu iniciatīvu konkurss, projekts “Mēs jaunieši – sava pagasta kultūrai” ( 20.05.2016. – 06.06.2016.).
Projekta mērķis – jauniešu iekļaušanās kultūras procesos Šķeltovas pagastā.
Projekta rezultāti:
• iegādāts batuts;
• iznomātas piepūšamās atrakcijas pasākumam “Bērnības svētki”;
• iegādātas kancelejas preces pasākuma “Bērnības svētki” norisei.

 

 

 

 

Šķeltovas pagastā ir ļoti aktīva sporta dzīve. Ar sportu nodarbojas bērni, jaunieši kā arī pieaugušie. Ikvienam pagasta iedzīvotājam ir pieejams “Iedzīvotāju atbalsta centrs”, kur ik katrs savām vēlmēm var atrast atbilstošu sportisku nodarbi. Iedzīvotājiem ir iespēja spēlēt tenisu, novusu, dažādas galda spēles, mētāt šautriņas, ir pieejami trenažieri, lecamauklas, hanteles u.c. Visu gadu ir pieejamas nūjošanas nūjas, ziemā ir pieejamas slēpes.

 

 

 

Divas reizes nedēļā Šķeltovas pamatskolas skolēni brauc uz Aglonu, kur bērni apgūst futbola prasmes sporta trenera vadībā. Vasaras periodā treniņi notiek Šķeltovā.
Sporta trenera vadībā Šķeltovas pagasta bērni un jaunieši aktīvi piedalās novada un ārpus novada sacensībās un turnīros, gūstot ne tikai pieredzi, bet arī godalgotas vietas un gandarījumu par saviem un komandas sasniegumiem.
Visu gadu tiek organizēti arī dažādi sporta pasākumi. Ziemas periodā tiek organizētas slēpošanas un galda tenisa sacensības. Taču visapmeklētākais un vislielākā interese ir par vietējām zemledusmakšķerēšanas sacensībām.

 

 

 

Pavasarī tiek organizētas novusa, šautriņu mešanas un dambretes sacensības, kurās parasti piedalās gan meitenes, gan zēni un dalībnieku vecums arī ir ļoti dažāds.

 

 

 

 

 

 

 

Vasarā vienas no aizraujošākajām un laikietilpīgākajām ir vieglatlētikas sacensības, kur uzvarētājs tiek noskaidrots pēc vairāku disciplīnu pievarēšanas. Sacensības norisinās gan meiteņu, gan zēnu grupā. Turpretī rudens tradicionāli sākas ar rudens krosu, kam seko svarcelšanas sacensības.

Informāciju iesniedza: Santa Klusa, Šķeltovas pagasta pārvaldes sekretāre

Šķeltovas pagasta bibliotēka

Nozīmīga vieta Šķeltovas pagasta dzīvē ir bibliotēkai, kur var ienākt jebkurš pagasta iedzīvotājs ne tikai meklēt vajadzīgo informāciju, bet arī izrunāt savu sāpi, dalīties priekā.


Bibliotēkā strādā 1 darbinieks, ir grāmatu abonements, bērnu literatūras stūrītis, lietotājiem pieejami 4 datori. Bibliotēka apkopojusi novadpētniecības materiālus: mapes, fotoalbumus, kultūrvēsturiskos eksponātus.

Bibliotēka piedāvā:
• Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās;
• Uz vietas lasīšanai pieejami 3 laikrakstu izdevumi un 10 žurnāli;
• Grāmatu un tematiskās izstādes;
• Elektroniskās datu bāzes: Letonika; Lursoft Laikrakstu bibliotēka
• Datoru izmantošana un internets;
• Bezvadu internets
• Filmu skatīšanās- portālā www.filmas.lv
• Starpbibliotēku abonenta (SBA) pakalpojumi;
• Konsultāciju un uzziņu sniegšana.

Šķeltovas pagasta bibliotēkā 2016. gadā tika organizētas divas literatūras izstādes, divpadsmit tematiskās izstādes un desmit pasākumi.
2016. gadā Šķeltovas pagasta bibliotēku apmeklēja 2030 apmeklētāji.

Informāciju iesniedza: Ļena Afanasjeva, Šķeltovas pagasta bibliotēkas vadītāja

Šķeltovas pagasta Feldšeru vecmāšu punkts

2016. gadā tika domāts arī par veselības jomu un kvalitatīvu veselības pakalpojumu nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem.

Veselības jomas pakalpojumus Šķeltovas pagastā nodrošina Feldšeru vecmāšu punkts, kurā strādā feldšere – Tatjana Levkova. Iedzīvotājus feldšeru vecmāšu punktā pieņem katru darba dienu. Vienu reizi nedēļā iedzīvotājus pieņem ģimenes ārsts.
Feldšeru vecmāšu punktā tiek veiktas profilaktiskās apskates, potes iedzīvotājiem, skolēniem kā arī pirmsskolas vecuma bērniem, mājas aprūpe un cukura diabēta slimnieku uzraudzība. Vajadzības gadījumā tiek pielietotas sistēmas, izmērīts cukura līmenis asinīs, slēptās asinis, holesterīna līmenis asinīs kā arī tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tiek ņemtas asins analīzes stobriņā un nodotas laboratorijā.
Feldšeru vecmāšu punkta pakalpojumus caurmērā gada laikā katru darba dienu saņem apmēram 14 – 16 pacienti.

Informāciju iesniedza: Tatjana Levkova,  Šķeltovas pagasta feldšeru vecmāšu punkta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv