Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas pagasta vide kļūst arvien pievilcīgāka

Jau ir aizritējuši vairāki mēneši kopš tika apstiprināts biedrības “Alksniena” iesniegtais projekts “Sakopts un tīrs Šķeltovas ciems”, kura mērķis bija sakoptas un labiekārtotas Šķeltovas ciema teritorijas veicināšana, lauku teritorijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Projekts realizēts pateicoties biedrībai “Preiļu rajona partnerība”, kas sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu ,,Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura galvenais mērķis ir uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu. Aglonas novada dome piešķīra 1200,- Ls, bet katra pagasta iniciatīvai projekta finansējums nepārsniedza 300,-Ls.

Vasara pagāja nemanot, tik pat spraigi tika realizētas projekta aktivitātes.
Projekta darbības laikā pie pagasta pārvaldes ēkas tika uzstādīta metāla miskaste, kas sekmēs sakoptu teritoriju.
Gaismas stabos tika uzstādīti ziedoši puķu podi, kas radīja krāšņu koptēlu visas centrālās ielas garumā.
Tika izveidots ciema nosaukuma komplekts, kurš tagad kalpos kā atpazīstamības zīme ciemam.
Neatņemama Šķeltovas ciema vizītkarte ir puķu dobes un akmeņdārzi, lai tos papildinātu un vēl vairāk izceltu tika iegādāti jauni apstādījumi.

Apkārtējā vide ir tā, kura tiešā veidā ietekmē ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitāti – vēlēšanos strādāt, dzīvot un palikt savā dzimtajā ciemā.
Sakām sirsnīgu paldies visiem, kas iesaistījās, atbalstīja, izteica savus priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanas procesā!

Latvijas skaistums mīt laukos, tāpēc saudzēsim un rūpēsimies arī turpmāk par vidi, kurā mēs dzīvojam!

Biedrības ,,Alksniena” valdes priekšsēdētāja Santa Klusa.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv