Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas pamatskola gatavojas akreditācijai

Akreditācijai izglītības iestāde piesakās Izglītības kvalitātes valsts dienestā, iesniedzot ar iestādes dibinātāju saskaņotu akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu.

Šķeltovas pamatskolas pašnovērtējums

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv