Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šķeltovas svētku gaišo domu lidojums

Lai lido putna spārniem gaišās domas! Lai atkāpjas tumsa kā uzmācīgs mākonis! Lai svētki turpinās! Ieskats Šķeltovas Tautas nama rīkotajā pasākumā ,,Gaišo domu lidojumā”, kas notika laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu.

Pasākuma laikā klātesošos apsveica Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina, visiem novēlot, lai balts brīnums ienāk katrā mājā kā saprašanās, kā svētība. „Saglabājiet balto brīnumu visam Jaunajam gadam!”

Turpinājumā uzstājās Aglonas kultūras centra jauktais vokālais ansamblis Martas Bicānes vadībā, Aglonas kultūras centra amatierteātris Ingas Sprūģes vadībā, kā arī paši galvenie varoņi – Feja, Sniegbaltīte, Ziemassvētku vecītis un Ragana.

Klātesošie zālē varēja sajust krāšņās egles skuju smaržu, vaska sveču liesmas, piparkūku saldo garšu, tikai pietrūka egles mirdzuma un spuldzīšu krāšņuma, jo Fejas burvju nūjiņas spējas bija atņēmusi Ragana. Viņa bija parūpējusies vēl arī paslēpt Ziemassvētku vecīša dāvanu maisu, Sniegbaltītes žagaru saišķi un pieburt dažādas nejaucības klātesošajiem. Jaunas mašīnas vietā Ragana piebūra tikai mašīnas karkasu ar siltumnīcas plēvi logos. Jaunas mājas vietā piebūra mājiņu uz vistas kājas, bet kā allaž labais uzvar pār slikto. Pēc neilga laika visiem palīgā nāca Ziemassvētku vecītis un, Raganai negaidot, atņēma no viņas burvju slotu. Ragana tika aizdzīta un visas pazudušās mantas atradās zem eglītes. Gaisma uzvarēja pār tumsu, labais pār ļauno. Svētki varēja turpināties. Humors, smaidi un labais noskaņojums priecēja ikvienu pasākuma dalībnieku.

Par pasākumā radīto prieku un gaišumu pateicamies vieskolektīviem, vietējiem pašdarbniekiem un muzikantiem Jurim un Jānim no Dagdas.

Novēlam visiem Aglonas novada iedzīvotājiem darbīgu, bagātīgu un laimīgu Jauno 2014. gadu!

Šķeltovas TN vadītāja Astrīda Leikuma

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv