Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skola, kas vieno!

Priežmalas pamatskolā 11. maijā bija skaisti tradicionālie svētki – absolventu tikšanās vakars. Ar savu skolu un skolotājiem tikās  45 absolventi.

Skolu apciemoja ne tikai bijušie absolventi, bet arī darbinieki. Lai svētki  varētu sākties, vārds tika dots skolas direktorei Annai Guževai, kura pauda lielu prieku par svētkiem: “Neskatoties uz jūsu aizņemtību un attālumu, kas mūs šķir — lielākā daļa no jums jau nedzīvo tepat Priežmalē, tomēr atradāt laiku un iespēju atbraukt uz mūsu skolu, lai kārtējo reizi tiktos ar skolotājiem, klasesbiedriem un visiem tiem cilvēkiem, kurus pazināt un kuri bija kopā ar jums, kad mācījāties mūsu skolā….”

Pasākuma turpinājumā visa uzmanība tika veltīta tiem, kuri skolu pabeiguši pirms 45, 40… gadiem, un viņu skolotājiem. Visu pasākumu vadīja 8. klases skolēni Diāna un Edgars. Vārds tika dots arī skolēnu pašpārvaldei, kura iepazīstināja ar skolas saimi. Kārtējo reizi neizpalika bez uzmanības arī esošie skolotāji un skolnieki, viņiem bija iespēja sveikt absolventus ar dziesmām un dejām. 5. – 9.klases ansamblis izpildīja dziesmu ”Ilgu zeme”.  Mazā Patrīcija skandēja ”Putna dziesmiņa”, bet  skolotāja Karina Stivriņa ar savu skanīgo balsi vienoja visus kopīgā dziesmā „Как молоды мы были”. Visa pasākuma laikā vakara vadītāji sauca katra jubilāra vārdu un uzvārdu, kā arī nosauca viņu klašu audzinātājus, pirmos skolotājus. Patīkams pārsteigums bija, kad klases audzinātāja Sandra Rakova saviem audzēkņiem, kuri pabeidza skolu pirms 15 gadiem, veltīja dziesmu „Kūko, kūko dzeguzīte”.

Jā, pēdējais zvans ir noskanējis pirms divdesmit un vairākiem gadiem, daudziem  droši vien bija  grūti atcerēties, kādas bija klases stundas un ko tajās stāstījuši pedagogi. Noslēgumā skolas direktore  teica: „Šajā svētku dienā mūsu skolas skolēni un pedagogi jums dāvina pašu dārgāko, kas viņiem ir – savu atmiņu pasauli, kas dot spēku lielajā dzīvē. Dzīvē, kur vēl joprojām spēkā tādas vērtības kā gods, tikums, sirdsapziņa, pienākums un mīlestība. Ieklausieties tajā un izsapņojiet ar to savu iemīļoto dzīvesstāstu, nokļūstiet pasaulē, kur mājo tikai labais. Skolas gadi ir visjaukākais, nebēdnīgākais laiks ikviena cilvēka dzīvē. Mācību stundu saspringtajā ritmā nāk jauni atklājumi, atziņas un ierosmes.”

Pēc oficiālās daļas turpinājās absolventu sarunas klasēs, kā arī bija iespēja baudīt dejas prieku skolas 2007./2008. m.g. absolventa Gļeba Niķitina pavadījumā.

Skolas administrācija bija pateicīga katram viesim, absolventam,darbiniekam un skolēnam, jo bez viņu līdzdalības šis vakars nebūtu tik sirsnīgs un atmiņām bagāts.

Priežmalas pamatskolas dabas doto gleznaino apkārtni ir kopuši un pilnveidojuši skolas direktori, skolotāji un skolēni gan pirms 70 gadiem, gan šodien. Skola dzīvo kopā ar visiem, kam šeit paiet darba diena. Skola ir tik vērtīga, cik vērtīgu to dara skolēni ar saviem mācību rezultātiem, ar sasniegumiem, ar deju un dziesmu, ar teātra spēli.

 

Informāciju sagatavoja – Maija Guževa,  Zane Ločmele.