Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skolēni interesējas par vēsturi un tēvzemi

Priežmalas pamatskolas skolotāja Zoja Agafonova gandarīta par skolas skolēnu interesi un piedalīšanos dažādos Tēvzemes nedēļas pasākumos, kas notika gan skolā, gan ārpus tās.

No 07.11. līdz 17.11. Priežmalas pamatskolā notika ,,Pilsonības nedēļa”. 5., 6. klašu skolēni strādāja pie projekta ,, Mana Latvija”. 7.-9. kl. skolēni rakstīja esejas ,,Dzimtene…”
14. novembrī skolēnu komanda (Oskars Barovskis – 6. kl.; Alīna Ivanova – 9.kl.; Aina Špele- 9.kl.; Zoja Plešanova- 9.kl.; Raimonds Rešcenko- 9.kl.) piedalījās Aglonas novada erudīcijas konkursā ,,Mana Latvija” un ieguva 1.pakāpes diplomu.
Visiem skolēniem bija iespēja pārbaudīt un nostiprināt  savas zināšanas  izstādē ,,Latvijas ceļš”,  konkursā ,,Erudīts”.

Skolas līnijā tika nosaukti ,,Pilsonības nedēļas” rezultāti, uzvarētājiem pasniegti diplomi un nelielas balvas.
Par labāko projektu ,,Mana Latvija” 1.pakāpes diplomu saņēma 6.klases skolēni – Oskars Barovskis, Vladimirs Bebris, Ilja Kuzmins;

2. pakāpes diplomu – 5.klases skolēni – Sarmīte Špele, Olīvija Bebre, Aleksejs Korotkovs.
Par  labāko eseju 1.pakāpes diploms tika pasniegts Zojai Plešanovai ( 9.kl.) un Raimondam Rešcenko (9.kl.);  2.pakāpes diploms – Edgaram Timofeevam ( 7.kl.).
Labākie erudīti – Aina Bekiša, 9.kl. (2.pakāpes diploms), Aina Špele, 9.kl.(2.pakāpes diploms) un Tatjana Mikulova, 7.kl. (3.pakāpes diploms).

,, Mana zeme ir mans spēks un vājums,
Manas saknes – tikai te,
Tukšs bez viņas būtu mūža gājums,
Latvija – mana Dzimtene!”

 

“ …Mūžam lai Latvija dzīvo un mirdama nemirst
Zālei līdzi, kas trīskārt nopļauta atzeļ,
Nocirstos kokus lai mīļā saulīte apspīd!
Kupls un sulots no jauna lai biezoknis saaug.
Saules spozmē saknes aug pāri par vētrām.
Dvēseles saknes aug pāri par pagātnes sāpēm -
Mūžam Latvija dzīvos un mirdama nemirs!”
( Aspazija)