Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta

Šī gada 9. februārī notika skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta, kuru organizēja Aglonas BJBLPC “Strops” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Konkursā piedalījās 6 Aglonas novada skolas. Skatuves runa ir viens no populārākajiem skolēnu individuālajiem konkursiem. Nav viegli klausītājiem pārliecinoši un patiesi izteikt daiļdarbos atrastās patiesības. Tāpēc prieks, ka konkursā piedalījās 28 mūsu novada skolu audzēkņi.
Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja Preiļu BJC vadītāja Aija Caune, Preiļu bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova un Aglonas novada bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska.
1.pakāpes diplomus 2.-3.kl. grupā ieguva Aglonas vidusskolas 2. klases skolnieces Sintija Indrikova un Elīna Nartiša ( skolotāja Valentīna Meldere), 4.- 6.kl. grupā – Šķeltovas  pamatskolas 4. klases skolniece Annija Leikuma (skolotāja Vera Sapego), Aglonas vidusskolas 5. klases skolniece Dagnija Poļakeviča ( skolotāja Regīna Grigule), 7.-9. kl. grupā Aglonas internātvidusskolas 8. klases skolniece Annija Rateniece un 7. klases skolniece Kerija Keita Kampāne ( skolotāja Anita Vaivode), 10.-12.kl. grupā Aglonas vidusskolas 12. klases skolnieces Evita Beāte Valaine un Una Ušacka (skolotāja Monika Pušņakova). Šie skolēni pārstāvēs Aglonas novadu skatuves runas konkursa 2. kārtā.  Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu. Turēsim īkšķus par mūsu izcilākajiem runātājiem konkursa reģionālajā kārtā, kas notiks š.g. 8. martā Jēkabpilī!

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC “Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv