Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skolēnu Skatuves runas konkurss Aglonas novadā

7. februārī Aglonas BJBLPC „Strops” notika  Skatuves runas konkursa pirmā kārta, kurā piedalījās 33 skolēni no visām  izglītības iestādēm: Aglonas vidusskolu visās vecuma grupās pārstāvēja 15 dalībnieki, Priežmalas pamatskolu – 3, bet Aglonas Katoļu ģimnāziju – 15 skatuves runātāji. Skanēja gan dzeja, gan proza.

Skolēnu sniegumu vērtēja žūrija: Preiļu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova, Preiļu bērnu un jauniešu centra vadītājas vietniece Anita Kolosova, Aglonas bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska.
Vērtēšanas kritēriji noteikti nolikumā, bet svarīgākais, lai runātājiem tekstā paustā doma ir saprotama un tuva, un viņi spēj to atklāt klausītājam. Tiek vērtēta arī dikcija un kontakts ar klausītāju. Žūrijai noteikt labākos nebija viegli, jo bija daudz līdzvērtīgu sniegumu. Visiem konkursa dalībniekiem izdevās raisīt skatītājos emocijas un pārdomas.
Lepojamies, ka augstākās pakāpes diplomus (45-50 punkti) ieguva 7 skolēni – Aglonas vidusskolas 4. klases skolniece Sintija Indrikova un 6. klases skolnieks Vadims Kozlovs 4.-6. kl. grupā, Priežmalas pamatskolas 9. klases skolniece Patrīcija Reščenko un Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9. skolniece Kerija Keita Kampāne 7.-9. kl. grupā, Aglonas vidusskolas 10.klases skolnieki Elmīra Botore-Tumova, Vladislavs Stivriņš un 11.klases skolniece Dace Daukšte 10.-12. kl.grupā.
Uz 2. kārtu, kas notiks 28. februārī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā, žūrija izvirzīja Aglonas vidusskolas 2. klases skolnieci Aleksandru Joksti, 4. klases skolnieci Sintiju Indrikovu, 6. klases skolnieku Vadimu Kozlovu, 10. klases skolnieku Vladislavu Stivriņu un Priežmalas pamatskolas 9. klases skolnieci Patrīciju Reščenko.
Liels paldies pedagogiem un skolēnu vecākiem par sagatavošanu konkursam un atbalstu.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza:   Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS