Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skolēnu un vecāku ievērībai!

Jaunas prasības cilvēku drošībai tumsā – tumsā uz ceļa būt pamanāmam. Iestājies laiks, kad diennakts tumšais periods paliek garāks par dienas gaismu. Līdz ar to aktualizējas jautājums par cilvēku drošību uz ceļiem nepietiekamas redzamības apstākļos un tumsā. Tādēļ 2014.gada 19.augustā tika veikti grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, kuri nosaka prasības gājējiem un velosipēdu vadītājiem vairāk rūpēties par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību un lietot gaismu atstarojošas vestes vai arī apģērbu ar labi redzamiem gaismu atstarojošiem elementiem. No noteikumiem gājējiem izņemti tādi termini kā “gaismas atstarotājs” un “iedegts lukturītis” .

Jaunās Ceļu satiksmes noteikumu normas stājušās spēkā ar šī gada 12.septembri un tagad ir šādas:

Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 

Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju un velosipēda vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Informācijas avots: http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/264850-noteikta-prasiba-tumsa-uz-cela-but-pamanamam/

 Cien. vecāki!

 Pasekojiet, vai Jūsu bērnam dienas tumšajā laikā ir apģērbs ar atstarojošiem elementiem!!!!

Informāciju iesniedza: Karīna Stivriņa, Aglonas vidusskolas direktora vietniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv