Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skolēnu vecākiem mācību programmas

Saturs atjaunots: 15.11.2012.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

Aglonas vidusskolas skolēnu vecākiem tiek piedāvāta vecāku mācību programma (bez maksas) “Vecāku kompetences pilnveide skolēnu izglītības ieguves atbalstam un sadarbībai izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī.”

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides A un B programma ikvienam vecākam ar vai bez pedagoģiskās izglītības Jūs saņemsiet LU apliecību par IZM licenzētas programmas apguvi.

Pirmā nodarbība

12.11..12 plkst 16.00

Ierodoties uz pirmo semināru, lūdzu, paņemiet līdzi savu pasi un pēdējā izglītības dokumenta kopiju

Projekta pieteicējs: Latvijas Universitāte

Projekta īstenošanas laiks:

2011.gada 3.janvāris –    2013.gada 31.decembris.

Vairāk informācijas:

Projekta vadītāja Gunta Kraģe

67034004 vai 29408743

gunta.krage@lu.lv

www.atbalsts.lu.lv