Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skolotāj, norādi uz gara skaistuma ceļu

Rudens brīvdienās Aglonas vidusskolas pedagogi piedalījās VIII Starptautiskajā Baltijas Humānās pedagoģijas konferencē Viļņā.

Uz konferenci sabrauca  skolotāji no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Somijas, Krievijas, Ukrainas un Gruzijas, lai dalītos ar praktisko pieredzi par to, kā mēs apzināmies gara skaistumu un tiecamies uz to. Par konferences vadmotīvu kļuva vārdi no humānās pedagoģijas Manifesta: „Radīt sev apkārt dzīves skaistumu un harmoniju caur dzīves skaistuma un harmonijas radīšanu sevī”. Konferences dalībniekus sveica Lietuvas Edukoloģijas universitātes rektors Aļģirdas Gaižutis, Tbilisi Starptautiskā humānās pedagoģijas centra prezidents Paata Amonašvili, Lietuvas Starptautiskā humānās pedagoģijas centra viceprezidente Marina Koriņevskaja, Latvijas, Igaunijas un Somijas humānās pedagoģijas asociāciju vadītāji, Viļņas katoļu ģimnāzijas „Versme” audzēkņi. Konferences dalībnieki noklausījās Starptautiskā Humānās pedagoģijas centra goda prezidenta Šalvas Amonašvili uzstāšanos „Skolotāj, norādi uz gara skaistuma ceļu”, Irēnas Stulpinienes (Klaipēda) uzstāšanos „Kā lidot, neatraujoties no zemes?”, Viktorijas Bak (Ukraina) uzstāšanos „Skolotāja Goda un Kalpošanas kodekss – pedagoģiskās apziņas garīgās pārvērtības pamats”. Skolotāji no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Latvijas ar lielu interesi piedalījās meistarklasēs.  Konferences noslēgumā četri skolotāji saņēma sudraba krūšu nozīmīti „Sirds un gulbis”. Mums bija prieks un lepnums,  jo starp tiem bija arī Aglonas vidusskolas direktora vietnieks ārpusstundu darbā Karīna Stivriņa. Konferencē gūtais ir laba iedvesma turpmākajam darbam. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas pasākuma fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas vidusskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv