Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skolotāji saņem apbalvojumu par jauniešu ieinteresēšanu fizikā jau 20 gadus

Atzīmējot Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa ”eXperiments” 20.gadadienu, tika godināti fizikas skolotāji – skolēnu komandu konsultanti. Pedagogi piedalās konkursā, nežēlojot laiku un spēku, jo tic tā idejai radīt jauniešos interesi par fiziku. Vairāk nekā 150 skolotāji regulāri startē ”eXperimentā”, turklāt daļa no tiem piedalījušies pat 10, 11, 12 un arī 20 gadus. Aglonas vidusskolas fizikas skolotājs Edgars Kudiņš piedalījās katrā ”eXperimentā” 20 gadu garumā.

AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs: „Kopš konkursa sākšanās fizikā ir izglītota un ieinteresēta vesela paaudze. Ir gods apzināties, ka Latvenergo koncerns ir devis artavu jaunu eksakto zinātņu speciālistu piesaistīšanā – tomēr tas bijis iespējams tikai ar aktīvo un pašaizliedzīgo skolotāju atbalstu. Paldies pedagogiem par uzdrīkstēšanos, pašaizliedzību, neskaitāmi pavadītām stundām un ieguldīto enerģiju ārpus noteiktā darba laika un mācību programmas!”
Noslēdzot ”eXperiments” 20. gadadienu, AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs svinīgā pasākumā godināja ilggadējos konkursa skolotājus-konsultantus. Pateicības un piemiņas balvas tika pasniegtas vairākās nominācijās – „Motivācijas paraugs” (stāžs 3 līdz 4 gadi), „Iedvesmas un enerģijas avots” (stāžs 5 līdz 9 gadi), „Sudraba tilts” (stāžs 10 līdz 14 gadi) un „Zelta pamati” (stāžs 15 līdz 20 gadi).
20 erudīcijas konkursa skolotāji-konsultanti saņēma īpašas godalgas par ilggadēju ieguldījumu”eXperimentā”.

Apbalvojums kategorijā „Zelta pamati” tika piešķirts:

Edgaram Kudiņam no Algonas vidusskolas par dalību konkursā 20 gadus;
Ingrīdai Kramiņai no Auces vidusskolas par dalību konkursā 19 gadus;
Ainai Purai no Liepnas internātpamatskolas par dalību konkursā 18 gadus;
Ingunai Hokkonenai no Inčukalna pamatskolas par dalību konkursā 17 gadus;
Mārītei Grīnei no Rīgas Juglas vidusskolas par dalību konkursā 17 gadus;
Diānai Mednei no Rīgas 84.vidusskolas par dalību konkursā 17 gadus;
Rūtai Hermanei no Zaķumuižas pamatskolas par dalību konkursā 16 gadus;
Silvijai Poļnijai no Mērdzenes pamatskolas par dalību konkursā 16 gadus.

Apbalvojums kategorijā „Sudraba tilts” tika piešķirts:
Tatjanai Pētersonei no Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas par dalību konkursā 14 gadus;
Tatjanai Cīrulei no Rīgas 94.vidusskolas par dalību konkursā 14 gadus;
Sandrai Liepiņai no Ances pamatskolas par dalību konkursā 13 gadus;
Astrīda Alksnei no Ropažu vidusskolas par dalību konkursā 12 gadus;
Guntai Gromulai no Rīgas 9.vakara (maiņas) vidusskolas par dalību konkursā 12 gadus;
Guntai Ozoliņai no Neretas vidusskolas par dalību konkursā 12 gadus;
Baibai Daģei no Jelgavas Valsts ģimnāzijas par dalību konkursā 11 gadus;
Ilgai Blumbergai no Dundagas vidusskolas par dalību konkursā 11 gadus;
Ivetai Meškovskai no Daugavpils 12.vidusskolas par dalību konkursā 11 gadus;
Sarmītei Grantai no Vidagas Sikšņu pamatskolas par dalību konkursā 10 gadus;
Olgai Babiško no Daugavpils 15. vidusskolas par dalību konkursā 10 gadus;
Larisai Koroševskai no Daugavpils 10. vidusskolas par dalību konkursā 10 gadus.

Erudīcijas konkursa pirmsākumi meklējami 1995. gadā. Sākotnēji tas bija pazīstams ar nosaukumu „Vatiņš”, „Voltiņš”, „Kam gaišāka galva?”, „Gaišākā galva”, bet pēdējos gados konkurss tiek dēvēts par ”eXperimentu”. Gadu laikā mainījies ne tikai konkursa nosaukums, bet arī norise un formāts no teorētisku uzdevumu risināšanas par elektrodrošības jautājumiem darba burtnīcās līdz atbilžu meklēšanai sarežģītākajos fizikas tematos televīzijas raidījumā. Konkursa mērķis nemainīgi ir radīt jauniešos interesi par fiziku un mudināt tālāko profesionālo attīstību eksakto zinātņu jomā.

Informāciju iesniedza: Inga Cīrule, konkursa ”eXperiments” koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv